Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

870

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 63

VERSCHENEN:

Een

Verwaarloosd Onderdeel

der Herderlijke Zielszorg

door

Dr. J.H. GUNNING J.Hz.

Prijs ƒ0.65

Tot 20 dezer leveren wij dit werkje over „De Protestantsche Biecht", hetwelk ongetwijfeld groot opzien zal verwekken, tegen de aanbiedingsvoorwaarden: 5 Ex. met 30, 10 met 35, 20 met 40 en 50 met 45 %. 2767

J.J. GROENS ZOON LEIDEN

GRAVURES - ETSEN KLEURENDRUKKEN ANSICHTSKAARTEN KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN 2771 KLEURINRICHTING LIJST ENFAB RIEK PASSEPARTOUTS in alle maten en kleuren

DEMUINCK&CO. AMSTERDAM

Teruggevraagd vóór 23 Aug. a.s., ter ruiling voor den nieuwen druk: 2781 C. J. Brouwer en A. Bakker,

Het voorbereidend Lager Onderwijs, 3e druk.

Groningen J.B.WOLTERS

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS GR0NINGEN

DEN HAAG

Begin October

verschijnen beide deelen van den vierden verbeterden druk van

C. R. C. HERCKENRATH

Fransch Woordenboek

Gebonden in linnen in een of twee deelen Prijs f6.75 2764

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS

GRONINGEN DEN HAAG

i

in 4n KOETSTEN t.ji g l ATAL06I •

geleverd. dooF de ^^ijii^^^^^^ê^^ % |

/MONOTYPE -INSTAlfcATtE van f

drukker!; SCHILT utrecht!!

jOa&erispelijke-urt.voeriNj —Schery concurfserenij

N.V. HUBERT DE GROOT S KANTOORBOEKENFABRIEK EN BOEKDRUKKERIJ - LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem

Drukwerken

2749

Sluiten