Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

892

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. Nos. 64-65

CHRISTELIJKE LITTERATUUR

Bij ons zal binnenkort verschijnen de

BOEKENSERIE

OPGANG

waarin terstond worden opgenomen de navolgende ZES deeltjes:

E. M. F. KLEUN

CONFLICTEN

P. KEUNING

EENVOUDIGE ZIELEN

W.G.VAN DE HULST

IN DE ZON

WILMA

ZOMER

H. WEILAND

LEVENSLEED

J.M. WESTERBRINKWIRTZ

JONG VROUWTJE

Prijzen van de deeltjes, formaat 8V2xl2 c.M., in zwaar omslag met goudtitel en gekl. kop ƒ0.90 tot fl.20; in batik bandje m. goudtitel en vergulde kop

ƒ1.60 tot ƒ1.90 Kleine boekjes in luxe uitvoering, uitnemend geschikt voor geschenk ^®T~ Deze boekjes, in een uitvoering die volkomen harmonieert met den inhoud, zullen hun weg vinden naar de woningen van allen, die begeerigzijn naar Christelijke Litteratuur. 2864

H.H. Boekhandelaren die onwillekeurig met deze aanbieding mochten zijn overgeslagen, worden beleefd verzocht conditiën aan te vragen.

Uitgevers-Maatschappij E.J.BOSCH Jbzn.,Saarn

WERELDORDE EN GEESTESLEVEN

DOOR

Dr. J. D. BIERENS DE HAAN

INHOUD: I. Wereldorde. II. De natuur in het wereldproces. III. Persoonlijkheid. IV. Het menschelijk bewustzijn. V. Het geestesleven naar zijn beweging en naar zijn inhoud. VI. Het geestesleven in zijn beweging. VII. De beweging des levens als een bewustwording. VIII. Noodwendigheid en vrijheid als algemeene voorwaarden van het levensproces. IX. De wet der geestelijke voortbeweging. X. Lijden en geluk. XI. Vergeestelijking der zinnelijkheid. XII. Hoogere menschelijkheid. XIII. Het geestesrijk.

Prijs Z4.50; gebonden ƒ5.50

De vooruitbestelde ex. zijn verzonden. Op aanvraag wordt een beperkt aantal in commissie gegeven.

Volgende week verschijnt:

PLATEN-ATLAS

ten gebruike bij het onderwijs in de Aardrijkskunde aan Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweek- en Nonnaaischolen

DOOR

Dr. G. H. VAN MOERKERKEN Jr.

EN

R. NOORDHOFF

VIERDE DRUK

Prijs gecartonneerd ƒ3.75

Wordt voorloopig alleen in cartonnen band afgeleverd. Zij die het bestelde aantal wenschen te verhoogen, gelieven dit ten spoedigste op te geven. 2855

Amsterdam S. L. VAN LOOY

Sluiten