Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

894

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. Nos. 64-65

CHIC ET SSMPLSCITE

goedkoop Parijsch modeblad, verschijnt den 5en van elke maand, en bevat 12 pagina's in zwartdruk, plus vier met de hand gekleurde platen. Het geeft ongeveer 40 eenvoudige, doch élégante modellen, tailleurcostumes, wandeldracht, blouses, kinderkleeding, bruidsjaponnen, bakvischkleeding, lingerie enz, dus voor elck wat wils.

Uitgever is A. LOUCHEL te Parijs, een hier in Holland welbekende naam, die de goede artistieke uitvoering van het blad en de nouveautés der modellen waarborgt.

Prijs: Part. per nummer f 1-25

„ halfjaar abonnement f

., jaarabonnement ƒ13.

voor den Boekhandel 25 % Rabat.

Men bcstclle bij de Alleenvertegenwoordigers voor Holland en Indië: ROTTERDAMSCHE BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ: NIEUWEHAYEN 84-86, ROTTERDAM, 2825

WIE

nog geen proeforder opgaf van de door mij uitgegeven

Mooie Cartonnen

tekste

in gouddruk I6V3 x 23)^ geef ik. nog gelegenheid tot ultimo 15 Sept. a.s. Bij uitzondering lever ik dan aan de eerste 100 bestellers

150 stuks a 7 cent per stuk Particuliere prijs is ƒ0.20

Na dien datum lever ik tegen gewone boekh. korting.

SPF" Deze teksten zijn bijzonder geschikt voor a.s. Kerstfeest- en Nieuwjaarsuitdeelingen. 2S88

Aanbevelend, VAN KRALINGEN UITGEVER - LEERDAM

KENT U ONZE PRENTBRIEFKAARTEN-SERIE

HEIDE IN BLOEI?

Als U haar kent, is verdere aanbeveling overbodig. Als U haar niet kent, bestelt U ons dan eens een aantal series. Het zijn artistiek-afgewerkte kaart ten in fijn handgekleurd; reproducties van met zorg opgenomen heide-foto's. Nu de bloeitijd begonnen is, zullen zij weer grif verkocht worden De .prijs bedraagt ƒ3.- per 100 2834 WEEN ENK & SNEL, UITGEVERS, DEN HAAG

"etiketten"

VOOR DE SCHOOLBOEKEN

GOED GEGOMD MET BLAUWE EN ROODE RAND

Klein middel groot in pakjes van 100 st.

85x55 "95x66 ~~125 x 85 m m. 2850 ƒ 1.40 ƒ 1.50 ƒ 2.90 per 1000 st.

« 1.30 * 1-40 « 2.75 per 1000 bij 10 mille.

Monsters op aanvraag. Profiteert van deze goedk. aanbieding Firma WED. PLANCKEN & ZOON, Zwijndrccht

Sluiten