Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. Nos. 64-05 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

895

„NUT-EN-GENOEGEN-SERIE" no. 11

De Nieuwe Arbeidswet

toegelicht door H. v. d. MAND ERE

Inhoud: Geschiedenis en totstandkoming der wet. - Leidende gedachten der wet. - Kinder- en vrouwenarbeid. - Arbeidsduur; nachtarbeid; Zondagsrust. - De arbeids- en rusttijden. - De invoering van den achturigen arbeidsdag. Administratie; toezicht; verantwoordelijkheid en straffen. Uitzonderingsbepalingen.

Prijs slechts 35 cent

100 ex. met 50 0/0; 50 ex. met 45 %; 25 ex. met 40 %; 10 ex. met 35 <>/„; 4 ex. met 30 o/0.

Dordrecht 2821 C. MORKS Cz.

Van Gelder Zonen, Amsterdam

PAPIERGROOTHANDELAREN Singel 230-234, Heerengracht 205

Telegram-Adres: GELDERVAN Telefoon:

C. 956 ) N. 6061 Magazijnbestellingen

C. 1545 * , N. 8956 Inkoopbureau

N. 23

Zaken

N. 9624 Directie

2814

N.V. HUBERT DE GROOTS KANTOORBOEKENFABRIEK EN BOEKDRUKKERIJ - LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem Drukwerken 2812

Prijsverhooging

Heynes, H. J., Bij ons in

Noord-Holland. Ing. ƒ 1.90, geb. ƒ 2.50. Heynes, H. J., Noord-Hollandsche menschen en dingen. Ing. ƒ 2.25, geb. ƒ 2.90.

Koffyberg, H., De internationale strekking van het Calvinisme, ƒ 1.50.

Leider en Leiding in de Anü-revolutionairePartij door A. Anema, H. Bavinck, P. A. Diepenhorst, Th. Heemskerk en S. de Vries Czn. ƒ 1.25.

Sikkel, J. C, In heilige roeping De leidingskwestie in de anti-revolutionaire partij, ƒ0.75.

Duhamel, Martelaren, ƒ2.50 ing., ƒ 2.90 geb.

Heydemarck, Tweedekker C 666. ƒ 0.95.

Hamson, Dr. B., Geheime Diplomatie, ƒ 0.75.

Hollweg,Carl,Duitschland's recht in den duikbootoorlog, van aanteekeningen voorzien door Mr. B. de Gaay Fortman, ƒ 1.50.

Kieviet, C. Joh., Het geheim van den Canadees. Ing. ƒ2.90, geb. ƒ3.75.

Lintïer, Paul, Vuurmond 1233. Ing. ƒ2.50, geb. ƒ 2.90.

Dieren, E. van, De nadeelige invloed van fel zonlicht en sport op lichaam en geest met een inleiding over De Engelsche Ziekte en HetEngelsche Gevaar. ƒ 0.90.

Stiehl, Otto, Duitschland's vijanden, 96 karakteristieke koppen uit Duitsche gevangenkampen. ƒ 0.90.

W. TEN HAVE

AMSTERDAM 2879

Sluiten