Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B96

Een Uitgever in het

midden des lands zoekt

Calculator

die geregeld zijn drukwerkrekeningen kan controleeren. Aanbiedingen met opgave van verlangd honorarium en mededeeling van werkkring onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau v. d. Blad. 2822

— ELTA —

Foto Prentbriefkaarten

Keurige uitvoering

Vraagt bezoek van alleenverkooper voor stad en binnenland: 2869 W.VERHOOGT, DeClercqstraat 22, Amsterdam

Prijsvermindering

Door de verschijning van het standaardwerk „Van Vliegen en Vliegtuigen door J. H. W. van der Muelen en G. Spit", zullen wij den prijs van het boek „A. A. N. M. van Velzen, de Voornaamste Vliegmachines en haar Motoren", als eenigszins verouderd zijnde,terugbrengenop ƒ2.50. Alle in commissie gezonden

en de vanaf 1 Augustus voor rekening geleverde exemplaren zullen tot dezen prijs worden genoteerd. 2826

Deventer ff. e. kluwer

Crêpe en ordinaire Servetten goedkoop aangeboden. Monsters met prijs na ontvangst van 5 cent. 2823 A. G. VERSTEEG Dordrecht Boekhandel

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOÉKHA>mEL^^19i9:J<os164:^

GRONINGEN

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS pëOÏAAG

Begin October

verschijnen beide deelen van den vierden verbeterden druk van

C. R. C. HERCKENRATH

Fransch Woordenboek

Gebonden in linnen in een of twee deelen Prijs f6.75 2803

„ GRONINGEN

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS rjEfTlAAG

Moderne pakkende Ontwerpen

voor Reclameplaten, Pakkingen, Omslagen

enz. enz. levert

Atelier voor Grafische Kunstnijverheid

PIETER-KIESSTRAAT 37, HAAKmm

2800

Hierdoor deelen wij mede, dat enkele uitgevers terug gekomen zijn van hun besluit om' de deelen van fr. 3.50 met 100 % te verhoogen.

Tot een uniform tarief hebben zij niet kunnen besluiten, zoodat de prijzen zeer variëerend zijn, te weten: tl2.75; 2.95; 3.—, 3.45 en 3.85, naar gelang der verschillende

toeslagen. 2846 FEIKEMA, CAARELSEN & CO. FRANSCHEIMP0RT-B0EKH. v/h. NILSSON & LAMM

MEULENHOFF & CO.

H.H. Boekhandelaren

die denken een te groot getal vanDE LANGE'S SCHOOLAGENDA 1919/20 zonder portefeuille te hebben besteld, kunnen deze terugzenden tegen factuursprijs, mits vóór 5 September in mijn bezit.

Dus per post versturen.

Na dien datum worden geen exx. teruggenomen en

ook niet geruild voor den jaargang 1920/21.

M. D. DE LANGE Veendam 2884

Bemonsterde offerte gevraagd van LEIPAPIER.

DRUKKERIJ ALTORFFER Middelburg 2882

Sluiten