Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

902

NiEÜWSBLAD VOOR DÉN BOEKHANDEL

1919. Nos. 64-65

Alle geldzendingen bestemd voor de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, Bestelhuis, Nieuwsblad enz. te adresseeren aan :

DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS, AMSTERDAM (POSTGIRO No. 10414)

M. Breur & Zonen, Ooltgenspl. 'Hazen, Liederen, 4 stemmig, le dl.

J. H. de Bussy, Amsterdam. Westerman, Concentr. bankw. Handlist of the Genera and species

of birds by R. B. Sharpe. Met

general index. Hnizinga, Mensch en menigte. Wakker, Went, Ziekten suikerriet. Dumas, Burggr. de Bragelonne. *2 Herckenrath, Fr. wrdnb. Dl. I.

J. Cikot, 's-Gravenhage. Treub, Vragen v. d. tijd. Geb. *Kuijper,Omd.oud.wrldzee.2dln.G. •Stoett, Ned. spreekw. enz.2dln.G.

.Ucq. van Cleef, Amsterdam. *Barbusse, De hel. Geb.

De Deli-Courant, 's-Gravenh. *Handb. cult.- en handelsond. 1919.

J. F. van Druten, Sneek. Pierson, Oudere tijdgenooten.

J. Emmerino, Amsterdam. Nijhoff, Pierrot.

Wed. O. Feenstra, Franeker. Hamaker, Over willen en handelen.

Fel's Boekh., Bussum. Schuurman, De Berkelmans. I.ofG.

Van Goor's Boekh., Zwolle. *Europa 1919, 4 mnd. na uitg. *Mork's Magaz. '19, 4 mnd. na uitg.

Fa. Jan Haan, Groningen. Meyboom, Oud christ. vaders.

W. ten Have, Amsterdam. Sankey-liederen m. muziek. Geb.

Haverman's Bkh., Amsterdam. Querido, Kunstenaarslev. Gel.k.d. Ten Brink's zakatlasje.

Hector's Boekh., Rotterdam. Alle dln. Nederl. Patriciaat. Couperus, Arabesken. Geb.

G. H. Helderman, Amsterdam. Westland, Droom. Geb. Carmen Sylva, Deficit. Geb.

W. J. van Hengel, Rotterdam. •Valeton, Op den levensweg. G. Saks, Sociale opstellen. Roin. Rolland, Jean Christophe.

Dl. 4, 6-10. Roode bnd. Adresb. Ned. nijverh.e.exp.öe.uitg. Hensbroek, Wrldlettk.G.Gdk.uitg. Saks, Sociale opstellen. Rom. Rolland, Jean Christophe.

Dl. 4, 6-10. Roode band. Adresb. Ned. nijverh. e. exp.5e uitg. Boele Hensbroek, Wereldletterk

Goedk. uitg. Geb.

H. Heuring, Amsterdam. lOst.v.al.prentkrtn.m.int.prot.-kerk

Hijman, St. KROEZE&v.D.Z.,Arnh. *Verkade-Album, Herfst, winter,

bonte wei, Naardermeer. Louise v. Pruisen, Bergland.

Fa. Van Hulst & Vos, Kamp. Illustr. Zeitung. 1914/1917. London news. 1914/1918. Scientifïc American. 1914/1918.

P. A. Karsdorp, Amsterdam. *Kramers's wrdnboek Fr. D. E.

H. H. Kok Bzn., Zwolle. *v. d. Waals, Noortje Velt.

C. Kooijker, Leiden, v. Ree, Bankboekhouden.

Jan W. Kraal Wzn., Zeist. Boeken over strijdwapenen. Boeken over ethnografie.

A. Land Ezn., Harlingen. *J. v. Beers, Gedichten. Geb.

Allert de Lange, Amsterdam. Conscience, Leeuw v. Vlaand. G. Carlijle, Sartor Resartus. v. Oss, Effectenb. 2 dln. 1918/1919. Ginneken, Handb. d. Ned. taal. Groot Nederl. 1919. Gel. Couperus, Psyche. Geb. 4° editie.

Fa. Wed. J. Loretz, 's-Herl. Montanus, America. Bleiswijck, Beschr. Delft. Balen, Beschr. Dordrecht. Arntzenius, Verz. uiterl. voorkom. Starter, Klucht Jan Soetekouw. Starter, Klucht v. d. molenaar. May, Petroleumkoning. Geb.

W. D. Meinema, Delft. Teirlinck, Doolage.

Th. Menger, Ede. 'Böhnie, Verloren ziel. Geb.

B. Mensing, 's-Gravenhage. *01tmans, Slot Loevestein. Geb. *Emants, Inwijding. Geb.

Van der Meulen's boekh. Dev.

*v. d. Waals, Noortje Velt. Geb.

•Timmermans, SchooneurenSymforora Begijntje.

*Escher, Gedaanteverwissel.onzer aarde. Ing. of Geb. W. B.

*Oude j'rgn. Vie Parisienne. Kplt.

*Simons, Geïll. kookboek.

"Mythen en sagen. Servië. Geb.

*Wakker & Went, Ziekten suikerriet. Ing. of. Geb.

*Cohen, Lichaam v. d. mensch.

*Naumann, DieVögel mittelEurop. Ing. of Geb.

*Casimir, Bekn.gesch.wijsbeg. I. L.

Meulenhoff & Co., Amsterd. *AIberd.Thijm, Karolingsche verh.

De Nederl. Boekh. Antwerpen. Het Tooneel, le jrg. 1915/16. Het Tooneel, 2e jrg. 1916/17. Medisch weekbl.1917.24ejrg.afl.52. Medisch weekbl. 1918. 25e jrg. Afl.

9, 11, 33, 35, 39, 41, 42, 43,44. Chemisch weekbl. 1918. Afl. 2. Maandbl. v.h. boekh., 22e en24ejrg. De Amsterdammer 1914. Nr. 1942,

1943, 1944, 1946 tot en met 1957. De Amsterdammer 1918. Kplt. HetLeven 1914.Afl.33,38t.e.m.52. Het Leven 1915. Afl. 10. Jeugd. 1914. Afl. 8-12. Jeugd. 1914. Kplt.

Martinus Nijhoff, 's-Gravenh. Weytsen, Traité des avaries. Acqnoy, Klooster Windesheim. Anhaltm, Sleutel d. navigatie. 1569. Scheffer, Hist. v. Lapland. 1682. Tijdschrift veeartsenijk. Jrg. 1,2. Handb. cult. en handelsondern.

N.-lnd. 1919. Montanus, America. Bleyswijck, Delft. Balen, Dordrecht. Oud-Hol.l883-19I3.M.suppi.e.reg. Oud-Hol. Dl. 3-8, 21, 25, 27, etc. Kalff, Lied middeleeuwen,

Sluiten