Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. Nos. 64-65

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

903

Fa Nieuwenhuis, Rijssen. W.P.v. Stockum&Zn., 's-Grav. De Vey Mestdagh, Vlissingen.

C. v. d. Oever, Preeken. Vrije stof, Mörsch, Der Betoneisenbau. *Berlage, Zijn leven en werk. G.

lijdensstof. *De wonderen der techniek.6dln.I.

' " !v- £ckeure"> D* van Beemsters.1. Voorhoeve & Dietrich, Rott.

P. Noordhoff, Groningen. v Gogh Maulbach, De sterkste. I. *waldrichem, Nelly. Geb.

•Potgieter, Kompl. werk. 23 dln. G. 'Wendingen. Dansen. 'Wollenkleedje. Geb.

— " ~ ToPl. ct 'Gueber, Noorsche myth. G. M.ex.

M. F. van Piere, Eindhoven. «Ginneken Handb.Ned.taal.2dln.G.

•Natuur en vernuft II. Afl. 7, 8 en *winkler Prins, Geïll. encycl. R. W. P. de Vries, Amsterdam.

11/IJ. ot kplt. Dl. II. *Buekers, Onze vogels^Geb. Mandeville, B. de., Alles.

^sTgouda Quint, Arnhem. ReTttrnfce^eAY^NedlsIs v.'Neikf S^cond livre.

Nederl. boomgaard.' intenser Ges^ Óverhel Jiele, Memoire bibliographique.

Flora en Pomona. irrr ó aL u j Barlaeus, Rerum. Fol. ed.

Wae-ner Walkure ™ ,7- i-j^a Keiler, Roman in het Zuiden.

Wafner Siegfried f ° Mengeldichten. "46 Blefkenius,Vermaaktooverheksen.

vvagner, aieginea. Muller Fr., Handl.ordenen archiev-

Wagner, Ryngoud. 18g8 _

crdi?*kllnst"*lei Starter.Frieschelusth.Ed.v.Vloten. Weytingh & Brave, Amst. bhchtennorst. le jrg. Roosjen, Hindeloopen. 1855. *Endepols „Decorat. opvoer, midd. Pontanus, le jrg. The Connoisseur.Div.jrgn.Kplt. G. Ned. drama." 1903. Catalogus schilderijenveiling Hoet. «Pannekoek, Wonderbare wereld.

Fa. G. J. Reits, Groningen. ————-

Quack, Socialisten. 6 dln. Geb. A. van Straten, Rotterdam. ^rAam

Kohnstamm, Ontwikkeling en ont- 'Van Balen, Beschr. Dordrecht. J. H de Wit, Amsterdam

troning bégrip natuurwet. 'Bleiswijk, Beschr. Delft. Giles, Short manual of comp. phri. •Hattinga, Atlas Zeeland.

I P Rfvfr* Dordrecht *Allard, Scheepsbouw. w. Zwagers, Rotterdam.

J. f. kevers, uorarecnt. »L, rt de bafar d_ vaisseaux. Claudius, Wansbeckerbode. Paedagogischevlugschnft.Dl.I-V. *Medinaj Spaansche ed. fol. 1554. Saintini, Picciola. *J. v. d. Velde, 12 mndn., ook afz.

Fa. P. Roem Jzn., Amsterdam. *Atlas de Vou, Rotterdam. Aangeboden :

Handb. cultuurondern. 1919. Uitg. «Decker, Gezigt op Delfshaven. J. Amesz, Rotterdam.

De Bussy. *Optica's van alle landen. Winkl. Prins, Encycl. 2e dr. Kplt.

Swets & Zeitlinger, Amsterd. Meestb.

Fa. C. W. M. Roskes, 's-Grav. 'Huyghens', Werken d. Worp. _ , _ „ .

Simons, Bekn. handl. wetb. straf- tondel, Werken. v.Lennep. en U. <*■ j- van Btjrk, Gouda.

rechtvord. Geb. ,Gr0ot Ned. woordenb. Losse afl. Blink Ned.e. z. bewon. 3 dln Mstb.

Simons, Leerb. Ned. strafrecht. G. — W. Prins, Geill. aardr. beschr.

W. S. Terpstra, Steenwijk. 3 dln. Mstb.

„ _ _ .. .... L. E. Onder de republiek. Geb. —

B. C Rozenbeek Hzn., Hilvers. L E Twee ]evens_ Geb- p Q K a. d- Zaan. Lagerlof, Onzichtbare ketenen. G. Fiet Geïll. tuinb. Geb. Carbin, Zuivere eros. I. 1 of m.ex. •Lagerlof, Oud en nieuw. Geb. Columbus, Geb. Gregori, Verdi. Ing. 1 of m. ex. Kleefstra, Vacant. o.d.Fries.wat.G.

Schaaf's Boekh. Hilversum. Penning,VerkennersChr.d.Wet.G. j M Stap Haarlem.

Frensen, Peter Moor. Penning, Ruiters v. Zuid-Afrika.G. Groene'Amstérd. Vanaf 1900. Kplt.

M. M. Koning, Domine Geeston. Penning.Leeuw.v.Modderspruit.G.

: — Niemann, Pieter Maritz. Geb. j w VeltmaNj >s.Gravenh.

Pierre Schaffhausen, Roerm. R. van der Velde, Leeuwarden. Revue d. d. mondes. 1 mnd.

Brinkman's Cat. 1890,91,92,95,1900 Pierson, Richting en leven. G. 1863. Punch. 1 mnd.

r ~ - Pierson, Levensbesch. 1875. Geb.

Scheltema & Holkema, Amst. pierson, Intimus. Geb. J. Waltman jr., Delft.

Buekers, Onze vogels. Pierson, Oudere tijdgen. Geb. Siccama en Poort, Bloeiende bon-

Huizinga, Mensch en menigte. Naber, Pierson herdacht. Geb. gerd.Dl.I.Geb.m.350/» 1 ofm.ex.

•v. Deysel, Fr. Rozelaar. : °

~Scholtens& Zoon, Groningen. VEREENIGING TER BEVORDERING VAN

^SSftrïw: v9lNoord-Ned. DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

•Studentenliederen. 8°. Gron. 1886.

•Jan Ligthart herdacht. de bibliothecaris houdt zich steeds aanbevolen voor •Klapper 0. h. geslacht Calcoen. gsregelde toezending van koppermaandag-kalenders, fondscatalogi, auctie-catalogi, magazijn-catalogi,

F. J. Sikkes, Workum. veiling-catalogi van fondsartikelen en van drukkerijen, •Oosterzee, Jaar des heils. Geb. letterproeven van drukkerijen en van lettergieterijen,

reglementen van vereenigingen in den boekhandel en

G. J. Slothouwer Amersfoort. verslagen van volksbibliotheken, alle circulaires den Buiten, Oude jrgn. en'loopendejrg. boekhandel betreffende, prospectussen en proeven van

5 a 6 weken oud. bewerking van nieuwe uitgaven, winkelbiljetten, enz. ■ gaarne zullen ook worden aanvaard die geschriften of geVan Spiegel's Boekh., A'dam. drukte stukken, die op den boekhandel algemeen, handelsVan Deyssel, Verz. opst. I. zaken en bedrijven in 't bizonder, of uitgevers, boekhan. . delaren, boekdrukkers, enz. persoonlijk betrekking hebben

•Be;ts%Ud[chfen.tdln.in2bndn. DE BIBLIOTHECARIS: DR. A. O. C. DE VRIES

Sluiten