Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919^0. 68 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

927

UI. I. 3e druk. Afl. 14. Rechtspraak en administratieve beslissingen op de Nederlandsche staatswetten. Saamgevat en aangevuld. (Tweede uitgaaf). Loterijwet 1905 door mr. dr. J. VVijnveldt. (III, 22 blz.). ƒ 1.—

Liket, Martin: De weduweHansen.Kluchtspel in 3 bedrijven. [5 m., 3 vr.]. 3e druk. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. 8°. [18x 115]. (128 blz.). ƒ 1.60

Limborgh, Dr. P. van: Wat de annexatie door België voor Limburg en Zeeland beteekent. 's-Gravenhage, N. Veenstra. 8". [21 x 135]. (47 blz.). ƒ -.50

Lindau, Paul: De andere. Een fantastisch spel in 4 bedrijven. [9 m., 5 vr.]. Vertaald door H. W. van Rijswijk. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. 8". [18x115], (136 blz.). ƒ1.60

"Lord Lister, genaamd Raffles, de groote onbekende. No. 268-285. Amsterdam, Roman-, boek- en kunsthandel. Gr. 8°. [285x22]. (32 blz.). Per nr. ƒ -.225

Maurey, Max: Rosalie. (Hoogbezoek).Blijspel in één bedrijf. [1 m., 2. vr.]. 4e druk. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. 8". [18x115]. (32 blz.). ƒ -.50

Max: Christus. Amsterdam, DeR.k. Boekcentrale. 16°. [155x115]. (50 blz.). ƒ-.25

Mets Tz., W.: Een advocatenstreek. Blijspel in 2 bedrijven. [6 m., 2 vr.]. 2e druk. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. 8». [18x115]. (64 blz.).

ƒ-.80

Meulenhoff-editle, zie: Hulzen, G. van.— Strlndberg, August.

Moser, G. von: Het zangersfeest. Blijspel in 3 bedrijven. [7 m., 3 vr.]. Opnieuw bewerkt door Jac. de Vos. 6e druk. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. 8». [18x115]. (144 blz.).

ƒ 1.60

Moser, G. von: Zijn zoon! (Een ontaard vader!) Blijspel in 3 bedrijven.[4m.,5 vr.]. Naar het Duitsch. 3e druk. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. 8°. [18x115], (144 blz.). ƒ1.60

*Nick Carter, de grootste detectiv van Amerika. No. 294-302. Amsterdam, Roman-, boek- en kunsthandel. Gr. 8". [285 x 22]. (32 blz.). Per nr. ƒ -.175

Nieuwenhuis, Joan A.: Het einde van een jongensoorlog. Geïllustreerd doorW. Heskes. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8». [215x16]. (III, 205 blz., m. 4 pltn.).

ƒ 1.50; geb. ƒ 2.50

°u°fen: Eenv°udige wereldgeschiedenis. Met 60 afbeeldingen naar de Deensche uitgave bewerkt onder toezicht van prof. \h * Kernkamp. 7e druk. Utrecht, W. de Haan. 8°. [195x 135]. (III, 168 blz.).

ƒ L20

Perles de la poésie francaise contemporaine. lOme édition revue et mise a jour par E. E. B. Lacomblé. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. KI. 8°. [n5xll5]. (III, 859 blz.). ƒ 4.25

Geb. linn. » 5.25

» Engelsche band » 6.50 » half Fransche » » 7.90 » marocco » 15.90

Presber, Rudolf, zie: Kadelburg, Gustav, en Rudolf Presber.

Rentmeester, J. J.: De macht der vrouw. Kluchtspel in één bedrijf. [3 m., 3 vr.]. 2e druk. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. 8°. ri8xl I5J (63 blz.). ƒ _.8JÖ

Rentmeester, J. J.: Een angstvolle nacht. Kluchtspel in één bedrijf. [5 m., 3 vr.]. 2e druk. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. 8°. [18x1151 (71 blz.). ƒ -.90

Rentmeester, J. J.: Een knap stel. Oorspronkelijk blijspel in één bedrijf. [4 m., 3 vr.]. 3e druk. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. 8°. [18x115]. (64 blz.). ƒ-.80

Rentmeester, J. J.: Een pootig wijfje.Oorspronkelijk kluchtspel in één bedrijf. [3 m., 2 vr.]. 2e druk. Zaandijk, J, Heijnis Tsz. 80. [18x115]. (64 blz.). ƒ-.80

Rentmeester, J. J.: Liefde. Huiselijk spel

ni een ueunjr. \& m., ó vr.j. ze. druk. zaandijk, J. Heijnis Tsz. 80. [18x115]. (48 blz.).

ƒ-.60

Reule Nz., Antonie S.: Eene huishoudster. Blijspel in één bedrijf. [4 m.]. 3e druk. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. 80. [18x1151. (64 blz.). ƒ -.80

Schwencke, Johan: De eenzame. Amsterdam, J. T. Swartsenburg. 80. [215 x 1551. (227 blz.). ƒ3.50; geb. ƒ 4.50

Stoutenbeek, G. W. P.: Het spinnewiel. Oorspronkelijk tooneelspel in 4 bedrijven. [9 m., 5 vr.]. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. 80. [18x115]. (uo blz.). ƒ1.50

Strindberg, August: Doodendans. Drama. [5 m., 4 vr.]. Uit het Zweedsch door R. ter Laan. Amsterdam, J. M. Meulenhoff. KI. 80. [17x105]. (152 blz., m. e. pit).

Gecart. ƒ 1.10; geb. ƒ 1.65

Meulenhoff-editie. No. 112.

Ten afscheid. Een woord tot den met ingang van 2 September 1919 ingevolge artikel XII van de additionele artikelen van de grondwet ontbonden gemeenteraad van Harderwijk gericht door 's Raads voorzitter. [Uitgegeven voor rekening der gemeente]. [Harderwijk, Firma I. Weddingl Gr. 80. [265x19]. (87 blz.). ƒ ?

Troelstra, Mr. P. J.: De revolutie en de S. D. A. P. Amsterdam, Boekhandel en uitgevers-maatschappij «Ontwikkeling». 80. [21x15]. (VI, 125 blz.). /-.75;geb./1.10

Sluiten