Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93U

NltUWboLAL) VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 68

Zeker kan kunst wel eene uilwerking hebben die zij niet bedoelt, maar het is nooit de meening geweest op -te treden tegen boeken, die slechte uitwerking kunnen hebben, en nooit heeft minister Regout bedoelt de R.-K. opvatting naar voren te brengen.

Kunst kan toestanden beschrijven, die onder art. 240 vallen, maar toch wordt zijin bescherming genomen.

Thans wil pleiter aantoonen, dat het boek kunst is. Er zijn thans geen deskundigen gehoord, maar tal van schrijvers hebben zich doen hooren, als Johan de Meester, Gerard van Eckeren, ds. K. F. Proost in de Hervorming en de Vereeniging van letterkundigen zond een protest tegen de inbeslagneming van het boek.

In 1914 werd in Frankrijk een enquête gehouden onder de schrijvers hoe zij over Barbusse denken; de antwoorden werden door den oorlog niet gepubliceerd, maar mr. Polak is thans in de gelegenheid deze antwoorden aan de rechtbank over te leggen, te zamen met tal van andere bewijsstukken.

In Frankrijk verscheen de 230ste druk van het boek en het werd in alle talen vertaald, maar nergens hoort men van een vervolging.

Als men de dagvaarding leest, maken de geciteerde pagina's een eigenaardigen indruk, maar dat is niet zoo met het boek in zijn geheel, dat niet verlaagd is tot pornografische doeleinden. Er worden in dit werk beschouwingen gehouden over godsdienst, muziek, ziekten als tuberculose, en het is buitengewoon pessimistisch en somber, dus geenszins bedoeld om de zinnen op 'te wekken. Het boek heeft een eerlijke bedoeling en is geheel zonder weglatingen of bijvoegingen in het Nedeiiandsch vertaald. Voor jeugdige personen, die meermalen een verkeerden kijk hebben op de dingen, die in het boek behandeld worden, zal het een ontnuchtering van hun ideeën kunnen zijn. Barbusse is opgenomen in de vereeniging, welke het internationaal litterair verkeer wil doen herleven, wel een bewijs, dat hij hoog staat aangeschreven. De helft van de Nederlanders heeft dit boek wel gelezen en van de anderen toch zeker de helft wel gedeeltelijk.

Pleiter verwacht meer vervolgingen en daarom is de uitspraak van zoo'n groot belang, met vertrouwen ziet mr. Polak die tegemoet.

Na eene korte re- en dupliek werd de uitspraak bepaald op 12 September.

Kantoorboeken met normaal 3 A. —

Men schrijft ons: Sommige kantoorboekhandelaren deelen mede gebonden breed en lang folios- te voeren met normaal papier en wel met Normaal 3 A.

Normaal 3 A moet echter bestaan uit 100% lompen, is dus zuiver lompenpapier. Een deskundig onderzoek van eenige bladen uit een boven aangeduid boek gaf tot resultaat, dat het daarin aanwezige normaal 3 A bevatte: + 95°/0 cellulose van hout en stroo, + 5% lompen, benevens sporen verhouten vezels.

Een papiermaker, door mij daarnaar gevraagd, beweerde dat 5 % lompen volstrekt geen invloed op de qualiteit van papier hebben, wat trouwens voor een leek reeds duidelijk is.

Uit het buitenland

"Die Kinder des Herrn Ulrich», roman, door Dora Duncker, is verschenen bij de uitgevers-firma Montanusverlag, te Siegen.

«Urn die Mark Meiszen», roman, door Siegfried Moltke, zal verschijnen bij den uitgever Kurt Scholtze, te Leipzig.

«Der Bildschnitzer. Novelle», door Carl W. Naumann, zal verschijnen bij den uitgever Kurt Scholtze, te Leipzig.

«Um das Weib», roman, door Hans Land, is verschenen bij de uitgevers-firma PhönixVeiiag, Carl Siwinna, te Berlijn.

Ein Rosentraum. Lyrische Erzahlung», door F. N. Berger, zal verschijnen bij Hans Hübner Verlag, te Hannover.

«Die Galeere», roman, door Ernst Weiss, is verschenen bij den uitgever S. Fischer, te Berlijn.

«Vögelchen», roman, door F. M. von Winternitz, is verschenen bij den uitgever S. Fischer, te Berlijn.

«Wellermanns Ehenot», roman, door Karl von Perfall, zal verschijnen bij de uitgeversfirma Egon Fleischel & Co., te Berlijn.

«Ich bin das Schwert», roman, door Annemarie von Nathusius, zal verschijnen bij den uitgever Carl Reiszner, te DresdenBlasewitz.

Sluiten