Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 68

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

935

TERUGGEVRAAGD

de niet geplaatste commissie-exx. van

Nederlandsch of Belgisch

door

Dr. A. A. BEEKMAN

De exemplaren, die op 20 Sept. a.s. niet in mijn bezit zijn worden, onder verwijzing naar deze advertentie, voor rekening geboekt.

MARTINUS NIJHOFF

's-Gravenhage, 9 Sept. 1919 2996

Teruggevraagd

Agenda M.O. 1920-20

Verzoeke de onverkochte commissie-ex. van bovenstaande agenda per eerste bestelhuis terug te zenden. Na 15 Sept. kunnen wij geen ex. meer terug nemen, daar de oplaag uitverkocht is.

J. W. EBERT Amsterdam 3011

Teruggevraagd

vóór 15 September 1919

in ruil voor nieuwen druk, die ter perse gaat: 2987

LOUIS BERNARDS, Stap v. Stap, 6', 2e druk;

LOUIS BERNARDS, Stap v. Stap, Admissie examen H, 2e druk.

L. C. G. MALMBERG Nijmegen, 4 Sept. 1919

Teruggevraagd vóór 16 Sept. a.s., ter ruiling voor den nieuwen druk: 2995 B. A. Kwast, Beknopt leerb.

der Aardrijkskunde, dl II

2e druk.

Groningen J. B. WOLTERS

Teruggevraagd

ter ruiling voor den nieuwen druk, vóór 16 Sept. a.s.: 3009

HOLTZAPPEL en HOOFTMAN, KI. Nederl.Spraakkunst, 6e druk.

W. VERSLUYS' UITG.-MIJ. Amsterdam

Teruggevraagd vóór 13 Sept., ter ruiling voor den nieuwen druk. 2998

P. R. Bos, Schoolatlas, 24e druk.

Dra. W. C. Wittop KoningRengers Hora Siccama en Herman Poort, De

Bloeiende Bongerd, dl. I, 2e druk.

P. R. Bos, Leerboek der Landen Volkenkunde, 9e druk.

Groningen J. B. WOLTERS

Teruggevraagd

vóór 1 October a.s.

Vaderlandsche Geschiedenis

door J. A. Buil en J. Bergmans, Vierde druk. - Prijs ƒ 0.50 ELECTR. DRUKKERIJ v./h.

ST. GREGORIUSHUIS Utrecht 3007

Teruggevraagd

vóór 22 September a.s.

ter ruiling voor de nieuwe drukken die ter perse zijn:

JANSE, Proefond. Natuurkunde II, 5e druk.

VERRIjP, Leerboek der Trigonometrie I, 2e dr.

HORN en DE GAST, Leerb. der Natuurkunde, dl. I,

13e druk.

ROOVERS en SCHOO, Grammaire, 4e druk,

ROOVERS en SCHOO, Exercices II, 3e druk.

TEN HAVE, Tijdtafel L.O., 10e druk.

WIJMA, De Jonge Lezer II, 17e druk.

HOFMAN-YKEMA, Leerc. Fransche taal II, 15e dr.

TEN HAVE, Blinde Atlas,

3e druk. 2997

DE GAST, De Hemellichamen, 10e druk.

DE GAST, Meetkundig Rekenboek, 10e druk.

FIRMA JOH. YKEMA

's-Gravenhage, 4 Sept. 1919

Van HETTEMA, Oroote

Schoolatlas

en 3012. HETTEMA, ld., H.B.S.

uitgaaf

zijn herdrukken in bewerking.

Ruil-ex. kunnen tot 20 Sept. a.s. worden ingezonden.

W. E. J. TJEENK WILLINK Zwolle, 6 Sept. 1919.

Sluiten