Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 69

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

945

DE DEBITANT

ORGAAN VAN DEN NEDERLANDSCHEN DEBITANTENBOND

A. s. week verschijnt de nieuwe aflevering! Inzending van annonces voor deze aflevering p.k. post verzocht.

JOHANNES MORKS — DEN HAAG 3057

Dezer dagen verschijnt: LEERBOEK VAN HET HANDELSREKENEN door M. VAN OVEREEM Deel II - Derde druk Eerste Stuk

Prijs: ingenaaid pro compleet / 5.50 + 20 % crisistoeslag Premie 13/12

Op den herdruk van dit tweede deel wordt dringend gewacht, daarom laat ik dien in twee stukken verschijnen, die niet afzonderlijk worden geleverd. Bij aflevering wordt het geheele werk berekend; het tweede stuk volgt einde van dit jaar gratis.

Ruiling van ex. in stukken tegen complete ingenaaide of gebonden kan niet worden toegestaan, men bedenke dit bij de bestelling.

Wie zijn ruil-exemplaren wil ontvangen in deze uitgave in twee stukken geve dit op, doch neme volledig kennis van het boven meegedeelde.

3039 H. HONIG

Utrecht, 9 September 1919

Nieuwe Amerikaansche Kaarten.

Hierdoor berichten wij onze geachte clientèle, dat wij een nieuwe Serie Amerikaansche kaarten, prachtvolle dameskoppen gesorteerd in 12 Dessins hebben ontvangen.

De prijs ervan is f 6.50 per 100 stuks nettto.

De bestellingen zullen in volgorde worden uitgevoerd.

DE MUINCK & Co. Amsterdam 3021

WRAAGT STEEDS/

FUSSCHENlwMISv EN PAKl&KS ^«P^ \L!JM

OPGERICHT 1825.

B00MftC°MEPPEL?

Opschriften -rj

gclcosra doop de j |

MONOTYPE - INSTAltATlE van | drukker!; SGHILTJutrecht I

Ontwispetijke'uitvoering — Schwy concwegrend |

Van Gelder Zonen, Amsterdam

PAPIERGROOTHANDELAREN Singel 230-234, Heerengracht 205

Telegram-Adres: GELDERVAN Telefoon:

c- 956 ) ai» m N-6061 Magazijnbestellingen C.1545 AI|el"eene N 8956 i„koopbureau

N. 23

N. 9624 Directie

3045

Sluiten