Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

956

NIEUWSBLAD VOOR DÉN BOEKHANDEL

1919. No. 70

Jan Veltman's papieren Kinderspeelgoed

Alles uit een briefkaart

Jan Veltman is niet alleen de welbekende schrijver van „De Vlaamsche Scharenslijper", „De Vlaamsche Stoelenmatter" enz. enz. enz., hij is ook de schilder van de niet minder bekende keurige fluweelteksten.

Toen deze duizend-kunstenaar mij dan ook zijn plan voor bovengenoemde uitgave ontvouwde, welke zijn genialiteit weer op zoo'n heel ander gebied toonde, was ik aanstonds gewonnen voor deze verrassende nieuwigheid.

Hij vraagt ditmaal niet anders van U dan een oude briefkaart, een , potlood en een schaar.

En als ge dan met dat potlood op die briefkaart zijn modelletjes maar natrekt, en die even met de schaar uitknipt, dan toovert hij U zonder verder geplak of geknutsel in een oogenblik tijds op uitermate verrassende wijze een heele huishouding bij elkaar: een stoel, een tafel, een trapje, een bank, een ladder, een buffet, een hangkast, een kruiwagen, ja, wat niet al.

De jeugd zal vèchten om deze mapjes, en als zij ze eenmaal heeft en er mee aan den gang is, zullen de ouderen lachend toezien eerst, maar al heel gauw meedoen.

Iets zeer aantrekkelijks van deze serie is nog, dat men de modellen uit de boekjes, na ze uitgeknipt te hebben, zooveel maal kan gebruiken als men zelf verkiest. Naar één model van een stoel b.v. maakt men 1, 2, 3, 10, 20 dozijn stoelen.

Dat is wel een groot voordeel boven alle ander knutselwerk voor de jeugd, daar dat in den regel, na eenmaal gebruikt te zijn, waardeloos is geworden.

Déze boekjes zijn van blijvende waarde.

Bovenstaande serie wordt binnenkort aangeboden door den heer VAN DIJL.

Men verzuime niet aandacht te schenken aan dit artikel, waarvan tegen de a.s. winteravonden groote getallen te plaatsen zijn.

Zonder plakken

Zonder hechten

Nijkerk

3077

G. F. CALLENBACH

Sluiten