Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 11

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

975

Gevraagd onder het Nr. dezer Advert.: Teirlinck, Johan Doxa; Hofman, De proeftijd; Lokhorst, Phil's amoureuze perikelen; ld., Lenoor Sonnevelt; Martin, Albert Neuhuys; Moerkerken, De dans des levens.

Alles geb. 3137

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Gevraagd :

N.V.Wed.J.Ahrend &ZN.,Amst. Lichtenbelt, Scheepstoomwerkt. L

J. Amesz, Rotterdam. Tekst en uitleg. Geb. Uitg. Wolters. Alb. Thijm, Karol. verhalen. Karl May: werken. Geb.

J. L. Beijers, Ütrecbt. Colijn, Taylor-stelsel.

W. J. Berends J.Jzn., Zwolle, v. Andel, Evangelie Johannes.

H. Berkelouw, Rotterdam. Hartman,Magie of de wet v.d.geest.

H. G. Bom, Amsterdam. Kuiper, Plant hist. stijl. Boekzaal. Alle jrgn.

burgersdijk & NlERMANS, Leid. *Cyrillus, Minnebroed. capucijnen

in de stad Grave. "Leeuwenhoek, Opera omnia. 'Vragen v. d. dag. 1917 en volg.

J. H. de Bussy, Amsterdam. J. Haardt, Ave imperator, Schumacher, Berenice.

De Gebr. Van Cleef, 's-Grav. Bergsma e.a., Gewapend beton.

P. D. Duran, Amsterdam. .1. ten Brink, Zola.

Wed. O. Feenstra, Franeker. Gunther, Heilige en haar nar. 2dln.

Fa.H.J.Gf.rretsen, 's-Gravenli. "Stielers Handatlas. •Leven en werken. 1917, 1918.

S. S. Harkema, Hilversum. Henry, Oude Testament. Dl. I-VI.

G. H. Helderman, Amsterdam. Dubois, Zelfopvoeding. Geb. Bierens de H.,Wegt. h. inzicht, G.

W. Hilarius Wzn., Almelo. *Mndbl.bev. uitspt\R.v.ber.Jrg.l,3.

S. van der Hoef, Amsterdam, Adresboek van Nederland. _

R. C. Kniphorst, Wageningen. Diepenhorst,Economie.3d.Ing.ofg.

BoEKH. v/h. C. Kooyker, Leiden. B. Bakker, Spiegeltje. Geb. Boek der Koningin.

A. Land Ezn., Harlingen. Mulders, Scheepsmach. 2 dln.Geb.

Fa. Wed. J. Loretz, 's-Hert. *J.v.Maur.,T.ikjongwas.Gr:uitg.G.

Morks & Geuze, Dordrecht. Gorki, Zonnekinderen. Z.g.k.d. Merejkowski, Anti-christ.

Boekh.vriin.A. Mulder, Nijm. 1 of 2 Boek der Koningin. Luxe-ed.

Fa. Nieuwoniujis, Rijssen. W. Schippers, Uilennest. Geb.

Martinus Nijhoff, 's-Gravenh. Meinsma, Gesch. O.-I. bezitt. Hooykaas, Repert. Geb. of afz. Ned.-Indie. Oud en nieuw. Lotsy, Spinoza's wijsbeg. 1878, Labbertpn, Handb. lnsulinde. Kramers-Bonte, Fr. wrdnb. 2 dln.

Ört& Van Straaten, 's-Grav. Eigenhuis, Evenwicht, de Wit, F'eiten en fantasiën. Hentzy, Promen. pittoresque. 1808. B. de Haan, Wereldvrede. Geb. Gjellerup, Pelgr. Kamanita.

S. Gouda Quint, Arnhem. Hartmann, Bcatus i 11e. Nairac,Barneveld,o. hoefje Veluwe.

Fa. C. W. M.Roski;s, 's-Grav. Bertrand, Schaduw v. macht. Geb.

H. É. G. Ruys, Voorburg.

*J. A. Nederbragt, Overh.en bedrijf.

SCHELTEMA & IlOLKEMA, Amst.

Leent, Analyse d. voorn, vette lich.

P. Spruit, Helder. "Noyon, Wetb, v.Strafr.3d.-fsuppl.

Trapman & Co., Schagen. Dr.Snijders,Konink.d,dieren.Geïll,

W.P. v. Stockum&Zn., 's-Grav. "Louwerse, Vlissinger Michiel. G. *v. Ginneken, Handboek. *1-15 Asser, Personenr. 1.4e dr. G.

Weytingh & brave,~AmsL "Groot Nederland. 1919. Gelezen. *de Vletter, Twee helden. Geb. "Westerman, Concentr. bankw.

G. Zomer, Franeker. "Nissens, Bijb. gesch. Aangeboden:

W. Bergmans, Tilburg. 1-9 ex. Boek d. Koningin, ƒ6 —

ed. M^ 50 V_ _

Fa. W. J. Sipkema, Edam. 3Boekd. Koningin, ƒ6.—, M.30°/0.

F. Wolfers, Meppel. Bernoulli, Vadem.6e dr. Geb.Mstb.

DE M.O.T.

MONOTYPE-DRUKKERIJ H. J. VAN DE GARDE & CO.

ZALTBOMMEL 30fl9 werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

N.V. PAPIERFABRIEK „C0LDENH0VE"

EERBEEK

DIRECTEUR: FRÏTS N. DE CHARRO VAN KEMPEN

Levert eenzijdig gesatineerde Pakpapieren bij minstens 500 è 1000 K.G.

3096 TELEPHOON EERBEEK No. 1

Sluiten