Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

986

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 72

N.V. UITG.-MAATSCHAPPIJ „DE ZONNEBLOEM" - APELDOORN

Verschenen als Zonnebloem-Boekje No. 15: 3148

KLARENDE LUCHTEN

Een bundel gedichten door PETER VAN MAARN

Deze dichter heeft met zijn in verschillende tijdschriften gepubliceerd werk reeds veel waardeering geoogst.

Deze gedichten ademen een diep-godsdienstigen geest en een rijke liefde voor het schoon der natuur. Zij zullen in dezen tijd zeker een waardeerend publiek vinden.

Prijs, in fraai, gecartonneerd omslag ƒ1.50

Wordt bij aanbieding, gesorteerd met onze andere uitgaven,

geleverd tegen de volgende voorwaarden: 1—5 exemplaren 33£%, 6—10 ex. 35 %, 11—25 ex. 40 % 26—50 ex. 45 %, boven 50 ex. 50 %.

■WTIWM"W»Tim—y.[W mwairniw ■■. iwm^uiiMnmBiMm^»^,^ H HUM 11111 pn ■ n awoimim\lil MM Mli■■ \

gravures ■ etsen

kleurendrukken N.V. HUBERT DE GROOT S ansichtskaarten KANTOORBOEKENFABRIEK EN

kerst- en nieuw-

jaarskaarten 3147 BOEKDRUKKERIJ ■ LEEUWARDEN

kleur inrichting , t f

lijstenfabriek Kantoorboeken

passepartouts i ab1, j. «i r. . . fi

in alle maten en kleuren LOSDladlge DOekeU „FriSia

amTt*erdam Kaart- en opbergsysteem Drukwerken 3145

G e v r a a g d onder het Nr. k^^^—^^^^mm^^m^^—

dezer Advert.: Molengraaff,

Leid. handelsrecht, 3e dr.; Gevraagd onder het Nr. I G e v r a a g d onder het Nr-

Illustr. Zeitung, 1914,1916; dezer Advert.: Allard Pier- gfzer_Advert: Eigen haard;

1'Illustration, 1914, le halfj. son, Willem de Clercq nr. ™s.evier±.*:*r<!e e:h- volken;

Aangebodenv.d.meest- zn. dagbk.; Id., OudereV Hï Si 5 a&T/

fi£e?SïS.k?in?--reCht' g-ooten; ld., Intimi, Alles fffi; £Vo?w%Thffi

1899,1900, 1901,1902, ing. 3ni i geb., n. of ant. 3154 1920/21. 3149

Sluiten