Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 73

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

991

Correspondance de Christophe Plantin. Publiée par J. Denucé. dl. VII. Antw. 1918.8°.

Deutscher Zeitschriften-Katolog 1919. Lpz. 1919. 8°.

Domei, G.: Gutenberg, die Erfindung des Typengusses und seine Frühdrucke. Köln. 1919. 80.

Dunkmann, A. H. F.: Geschaftsberichtder Firma A. H. F. Dunkmann, Buchdruckerei und Verlagsanstalt, Aurich. 50 Jahre Arbeit. 1861-1911. z. p. en j. m. portr. en pl. KI. 40.

English Catalogue of books for 1918. Lond. 1919. 80.

Foster, F. M. K.: English translations from the Greek. A bibliographical Survey. New-York. 1918. 80.

Gemeente-Archief, Amsterdam. Verslag 1886-1892. 1894-1913. 1916. 1917. 8».

Van het Gem. Archief.

Gids voor de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Met catalogus van incunabelen en andere verzamelingen. Voorjaar 1919. Amst. 1919. 8°.

Gortman, W. N. L., Drukkerij Mercurius, Amsterdam. Letterproef van letter voor boekwerken. 1919. KI. fol.

Van de Drukkerij Mercurius.

Gottschalk, Paul: Die Buchkunst Gutenbergs und Schöffers. Miteinem einleitenden Versuch über die Entwicklung der Buchkunst von ihren frühesten Anfangen bis auf die heutige Zeit. Berlin. 1918. fol.

Grunow, Fr. Wilh. Hundert Jahre Verlag.

1819-1919. Lpz. 1919. 8°. Van den heer Paulus Müller en Grunow's

Verlag.

Halbjahrsverzelchnls der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften und Landkarten. 1918. II. Text und Register. Lpz. 1919. 2 dln. 80.

Hase, O. von: Breitkopf & Hartel.Gedenkschrift und Arbeitsbericht. 4 Aufl. 2. Band. 1828-1918. Lpz. 1919. 40.

Hellmann, R.und Kurt Palm: Die Deutschen Feldzeitungen. Eine Blbliographie. Freib. 1919. Mit Nachtrag. 2 dln. 8°.

Hulshof, A.: Deutsche und Lateinische Schrift in den Niederlanden (1350-1650). Bonn. 1918. gr. 8°.

Is een Papierfabriek in Itidië Loonend? En wat zal het finantieel resultaat zijn van deze Industrie? Weltevreden. 1919. 8°.

Jensen, J. N. Jacobsen: Reizigers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van reizen in Nederland door vreemdelingen vóór 1850. Bewerking der bekroonde antwoorden op een van wege het Genootschap Amstelodamum uitgeschreven prijsvraag. Amst. 1919. 80.

Van den heer J. N. Jacobsen Jensen.

Kerner, R. J.: Slavic Europe. A selected bibliography in the western European languages comprising history, languages and literatures. Cambridge. 191S. 8°.

Kersten & Co., C, Paramaribo. Ter herdenking van het 100-jarig Bestaan der zendingsfirma C. Kersten & Co. 1768 29 Juni - 1918. Paramaribo. 1918. 80.

Van de firma C. Kersten & Co.

Kingsford, W.: The early bibliography of the province of Ontario, dominion of Canada, with other information. A supplemental chapter of Canadian archaeology. Toronto en Montreal. 1892. 8°.

Koloniale Bibliotheek van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land-en Volkenkunde van Ned. Indiëen het Indisch Genootschap. Aanwinsten 1916-18. 's-Grav. 1919. 8°.

Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage. Catalogus der Fransche taal- en letterkunde. 3e deel. 1815-1890. Den Haag. 1919. 80.

Van de Kon. Bibliotheek.

, . Catalogus van Folklore. Ie deel.

Europa. 's-Grav. 1919. 8°.

Van de Kon. Bibliotheek.

, . Verslag 1918. 's Grav. (1919). 8°.

Van de Kon. Bibliotheek.

Landsberger, Th.: DerSt. Galler FolchartPsalter. Eine Initialenstudie. St. Gallen. 1912. folio.

Legislatlve Library of the Province of Ontario, Toronto. Catalogue of books on Nov. 1 1912. Toronto. 1913. 8".

: Catalogue of accessions during the

years 1913, 1914 and 1915. Toronto. 1916.8°.

Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode: De gravure; letters en vignetten naar 18de eeuwsch voorbeeld. Amst. 1919. 40.

Van de Lettergieterij Amsterdam.

Library of Congress, Washington. Catalogue of the John Boyd Thacher Collection of Incunabula. Compiled by Fred. W. Ashley. Wash. 1915. 80.

Van de Library of Congress.

Sluiten