Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

992

NIEUWSBLAD VOORT DEN BOEKHANDEL

1919. No. 73

Library of Congress, Washington. List of references on embargoes. Compiled under the direction of H. H. B. Meijer. Wash.

1917. 8°. Van de Library of Congress.

: Report of the librarian of Congress

for the fiscal year ending June 30 1916. Wash. 1916. 8».

Van de Library of Congress.

Linschoten-Vereeniglng: 11e Jaarverslag

1918. 80.

Miscellanea Muslcae bio-bibliographica,

Musikgeschichtliche Quellennachweise als Nachtrage und Verbesserungen zu Eitner's Quellen-Lexicon. Herausgegeben von H. Springer, M. Schneider und W. Wolffheim. Jahrg. UIL Lpz. 1912. '16. 8».

Musée du Livre, Le, fase. 29-46. Brux1914-1918. 40.

Naamlijst van Boekdrukkers, Uitgevers en Boekverkoopers in de Zaanlanden uit vroegeren tijd. 1 bl. folio.

Van den heer G. J. Honig.

Nationaal Technisch Scheepvaartkundig Museum, Rotterdam. Bibliotheek. Lijst van boekwerken en tijdschriften. (1919). 8°.

Ned. Handelshoogeschool, Rotterdam. 5e Jaarverslag 1917-18. 80.

Van de Ned. Handelshoogeschool.

New-York Public Library, New-York. Naval arehitecture and shipbuilding. A list of references. Compiled bij R. A. Sawyer. N. Y. 1919. 8".

Van de N, Y. Public Library.

Nielsen, L.: Dansk Bibliografi. 1482-1550Med saerligt hensyn til dansk bogtrykkerkunst historie. Kjob. 1919. 40.

Nijhoff, Wouter: Nederlandsche Bibliographie van 1500-1540. afl. l-3.'s-Grav.l919.8°.

Van den heer Wouter Nijhoff.

Oesterley, H.: Wegweiser durch die Literatur der Urkunden Sammlungen. Berlin 1885. 2 dln. 80.

Onderzoek van Papier, Het. Overdruk uit de Mededeelingen van Van Stolk & Reese. Rott. 1914. 80.

Van de firma Van Stolk & Reese.

Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Hilversum. 9e Jaarverslag. 1918. 8°.

Van de Openb. Leeszaal, Hilversum.

, Amsterdam. Mededeelingen. Jaarg. I.

No. 1-8. Amst. 1919. 80. Van de Openb. Leeszaal enBibl., Amsterdam.

Openbare Leeszaal, Utrecht. Katalogus Afd. Sociale wetenschappen. 3e druk. 3. Opvoeding en onderwijs. 1919. 8°.

Van de Openb. Leeszaal, Utrecht.

, -—. Katalogus Afd. Kinderbibliotheek.

le aanvulling 1919. Utr. 1919. 120.

Van de Openbare Leeszaal, Utrecht.

, . Statistische gegevens over 1918.

Utr. 1919. 80.

Van de Openb. Leeszaal, Utrecht.

Ortroy, F. van: L'Oeuvre cartographique de Gérard et de Corneille de Jode. Gand. 1914. 80.

Ottsen, H.: Journael van de reis naar ZuidAmerika. (1598-1601). 's-Crav. 1918. 80. (Werken der Linschoten-Vereeniging. dl. XVI).

Portretten J. van Golverdinge en Joh. Ykema. Van den heer M. Lobo Mz.

Provinciale Bibliotheek van Friesland,

Leeuwarden. Aanwinsten 1918. Heerenveen. 1919. 8°. Van de Prov. Bibl. v. Friesland.

Provinciale Bibliotheek van Zeeland,

Middelburg. Catalogus dl. 7. Collectie W. O. Swaving. Middelb. 1918. 80.

Van de Prov. Bibl. v. Zeeland.

Quarltch Ltd., Bern.: A catalogue of early printed books, illustrated with woodcuts together with a few block-books and manuscripts in the style of block-books (with over 100 HL). London 1919. 8». (Catalogue No. 353).

Van Bern. Quaritch Ltd.

Qulnt, S. Gouda: Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland. 9e vervolg. Arnhem. 1919. 80.

Van den heer S. Gouda Quint.

Revue critique des livres nouveaux qui ont paru pendant 1'année 1854. Publiée par J. Cherbuliez. 22e année. Paris. 1854. 80.

Van den heer M. Lobo Mz.

Rotterdamsch Leeskabinet, Rotterdam. 59e en 60e jaarlijksch verslag. Rott. 19181919. 8°. Van het Rott. Leeskabinet.

, . Oldenbarneveltiana. Voorafgegaan

door Oldenbarnevelt als Raad en Pensionaris van de Stad Rotterdam door Dr. A. Schillings. Rott. 1919. 8°.

Van het Rott. Leeskabinet.

Stads-Bibliotheek, Haarlem. Verslag 1917.

Van de Stads-bibl., Haarlem.

Schönert, C: Graphische Kunstanstalt, Leipzig. 50 Jahre 1869-1919. 4°. Van den heer J. L. Willem Seyffardt.

Sluiten