Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1006

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 73

Actueel blijft de lijvige brochure van Ds. L. PLETTE, De crisis in den Christelijken godsdienst en haar beteekenis voor de Nederlandsen-Hervormde Kerk. Prijs 30 cent. 1-5 exx. met 25 %, 6-10 exx. met 30 %, 11-25 exx. met 35<>/0, boven 25 exx. met 40%.

Wordt op aanvraag in commissie gezonden. Wijk bij Duurstede 3194 C. VONK

In een der hoofdplaatsen wordt ter overname aangeboden een groote

Leesinrichting en Leesbibliotheek

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 3218

In een Boek- en Kantoorboekhandel in Twenthe, wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd een ervaren

Bediende P.G.

(Manl. of Vrouwl.)

volkomen met het vak bekend, zelfstandig kunnende optreden.

Aanbiedingen met opgaaf van leeftijd, verlangd salaris, en waar inl. zijn te bekomen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 3182

BEDIENDE

zoekt betrekking in den Boekhandel (debietzaak).

Brieven onder letter C aan den Boekhandel N. MAGER, Purmerend. 3225

TIJDSCHRIFTEN

Spoedig gevr. accur. werkend aank. m. of vr. Bediende voor tijdschriften afd. Eenige kennis mod. talen, typen, goed handschrift gewenscht. Sal. 70 a 80 gulden per maand.

Br. onder het Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad. 3220

Aanbieding gevraagd

voor de levering van Kantoorscharen, Willem III Pennen, Briefwegers, Pakketwegers, Passerdoozen.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 3203

Bij J. H. KOK, te Kampen, verscheen heden: 3206

Wezen van het Calvinisme

door

Mr.D.P.D.FABIÜS

(Nr. 1 van den tweeden jaargang van SCHILD EN PIJL, Maandblad ter bespreking van actueele onderwerpen).

Prijs per jaargang (10 nrs.) .f 4.50 Afzonderlijke nrs. 75 cent

f^-* Wie met dit belangrijke tijdschrift nog eens werken wil, gelieve werkmateriaal aan te vragen.

HEDEN VERSCHEEN:

TWAALF LEERREDENEN

bij gelegenheid der ChristelijkeFeestdagen

door

J. SCHOTEL

Em. Pred. der Chr. Geref. Kerk

Ingenaaid f1.50, geb. in heel linnen prachtb. f2A0

Aanbied ings voorwaarden tot uiterlijk 15 Oct. a.s.: 1-9 ex. 35 0/0, 10-24 ex. 40%, 25-49 ex. 45%, 50 en meer 50%. (Wordt niet in commissie gezonden. 3196

BUURMAN & DE KLER Leiden Uitgevers

VERSCHENEN: 3217

SUPPLEMENT

(bijgewerkt 1.1 Augustus 1919)

op de

Registratie- en Zegelwetten 1917 Met AANHANGSEL:

Tabel voorde berekening van het Zegelrecht van Nota's van aan- en verkoop van Effecten

Prijs ƒ 0.25

J. H. DE BUSSY

Amsterdam, 24 Sept. 1919

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant WINKELGOEDEREN FONDSEN EN COPIJEN 3178

Een merkwaardig boek

zal U worden aangeboden, omvang 32 vel druks, groot royaal formaat, waarvan het „woord vooraf" . . . . twee (zegge 2) regels beslaat. Is dat niet een merkwaardig, zelden voorkomend geval ? Maar er is meer bijzonders aan dat boek. Ge zult dat zelf constateeren als ik bij U kom. Meer zeg ik er dus niet van.

3200 J. PLOEGSMA Zeist, 23 Sept. '19.

Sluiten