Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 73

Van Gelder Zonen, Amsterdam

PAPIERGROOTHANDELAREN Singel 230-234, Heerengracht 205

Telegram-Adres: GELDERVAN Telefoon:

jAIgemeene »• «* J Magazijnbestelllngen C. 1545 y„. „_ N. 8956 Inkoopbureau N. 23 ) "Ken N. 9624 Directie 3184

KABEL & VAN FRANKENHUYSEN

PRINSENGRACHT 792 - AMSTERDAM NUMEROTEURS HECHTMACHINES POTLOODSLIJPMACHINES

STEMPELKUSSENS 3216

1010

Mej. H. VEEN, te Groningen, vraagt ingenaaid, gelezen kan dienen: Bordeaux, Het wollen kleed; Courths Mahler, Uw broeders vrouw; Bowen, Met ijzeren hand; Duncker, Markiezin de Pompadour; Ganghofer, Slot Hubertus; Ada GerIo,Onafh.vrouw;Stratz, Zijn Eng. vrouw; Harraden, Van het wrak omhoog; Herzog, Jonge liefde; ld., Zonnige jeugd; Bisschof, Amalia Dietrich; Lagerlof, Jerusalem; ld., Niels Holgerson's wonderb. reis; Corelli, Ware christen; ld., WaremanGods; ld., Thelma; Noordwal, Madei'e de Chavise; Sinclair, Ridder Knol; ld., Prijsvraag v. d. hel; Sick, Heilig huwelijk; ld., Jonkvr. Else; Blicher Clausen, Verloren tooverland; Stuwe, Schaakmat; ld., Bloeiende oleanders; ld., St. Hubertus; ld., Haagsch schimmenspel; ld., Marriage deraison; Sutcliffe, Door smart gelouterd; Schumacher, Lady Hamilton ; Trent, De eed; Williamson, Opvoeding Lord Loveland ; Locke, Marcus Ordeyne. 3181

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie, elk voorhanden zijnde aantal van C. K., Lichtstralen op den Levensweg, eertijds uitgave Egeling, overgenomen door Mekking te Arnhem. 3209

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Gevraagd s

J. C. & W. Altorffer, Midd. Whitman, Printcoll. hndb. G.k.d.

H. J. den Boer, Baarn. deVos, Hndb. pract. kenn.boomen. v. d. Waals, Noortje Veld. Geb. Arnolds,Kerkene.kett.hist.2dln.G. Adama v. Sch., Amsterdam. Geb.

H. H. Boldingh Czn., Culemb. ♦Riemsdijk, Bact. giol. meth. e. ree.

Dekker & v. d. Vegt, Utrecht. ^Vrpuw, vrouwenbeweg. Geb.

P. D. Duran, Amsterdam. Quack, De socialisten.

Fa. Jan Haan, Groningen. *Booth,Engeland'swildernissen.G. *Geesink, 's Heeren ordonn. 2dl.G. *Kuyper,E votoDordraceno4dl.lng.

L. K. C. de Haas, 's-Grav. Kroniek '18, los of geb. Nw.

Heerenv. Boekh., Heerenveen. nVjnkj Encycl. 2 dln. Hf. led. Hijman, St. Kroeze&v.d.Z., Arnh. ^Leopold, Ned. schr. en schr.8e dr.

C.L. van Langenhuysen, Amst. •Kooiman, Nederl. strijdmacht.

D. H. Littooij Az., Terneuzen. *Oppenheim, Gemeenterecht. Geb.

J. van Loo, Amsterdam. Bjiys^Jjrondwet. 3 dln. Geb.

W. D. Meinema, Delft Annunzio, Misschien wel en niet.G.

Mart. Nijhoff, 's-Gravenhage. Visser, Hendrik Mande. Moll, Joh. Brugman. Geesink, Ger. v. Zutphen 1875. Vollenhoven, Internat, recht 1898. Panorama. Aug. '15—Juni 16,

Juli '17—heden. Nieuwe Amsterdam. No. 1—57. Amsterdammer. 1916. Losse nrs. Beeldende kunst. Jrg. I, II.

Fa. K. L. Noording, Groningen. ^ojl^evuejgi^JCpJt

P.E.v.PlERE-BlJSTERVELD,Eindh.

"Herckenrath, Fr. wrbk. 2dl. L. uitg.

S. Gouda Quint, Arnhem. Nederl. tafereelen, I, II, UI. Overijss. almanak. 1836, '37. Grosheide, Opricht, nml. vennoot. ten Raad, Uniformen.

Fa. VV. J. Raadgeep, Doet. Church, Vert. uit Homerus.

L. Rodermond, Groningen. ^upper,^oonjiorpsheer. Geb.

F. Schmitz, Maastricht Rumphius, Amboinsche rariteitk. Bachiene, Vaderl.geogr.ledl.,2e st. Reusens, Paléographie. Ernst, Histoire du Limbourg 7 vol. Revue des deux mondes. 1918. Ulustration. 1914, '17, '18. lliustration. No. 3877, 3897, 3902. Gids. 1918.

Publications du Limbourg. Vol. 30 tot 54. Ook afz. dln.

Sluiten