Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 73 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1011

Gebrs. Schröder, Amsterdam. ^^'^^^^^^"^^"^MMMIBWWBWMM

*Huizinga,Mensch, menigte.G.Nw.

^^H^G^w. N.V. HUBERT DE GROOT S

P. Spruit, Helder. _ _

^t^ïffigS KANT00RB0EKENFABR1EK EN

•Dubois, Zelfopvoeding. Geb.

S^r^gK BOEKDRUKKERIJ - LEEUWARDEN

W.P.v. Stockum&Zn.,'s-Grav. mr i ï «

%ZSl^""-™0*- Kantoorboeken

Van Stockum's Antiq., 's-Grav. ■-«••«»

A.C.v.HeerSde,Vrp.dn^r847. bOCkCtt „FflSia

Fa. J. W. Wolff, Deventer. «•» v. Deyssel. Opstell. 1. Ing. of geb.

^^rssöfïïyS: Kaart- en opbergsysteem

Peary, De Noordpool. Geb. *

* Ra.6^0 j" Raadgeep, Doet. D^kWC^Cn 3179

Verdam, Middel Ned. wrdnbk. „„„„,„ ■ —.«■■■ ,—., m. — .....

zoov.kplt.Geb.l.dl.afl.Net ex.Mstb. ^^hhhhabhaabhhmaaahbhaaamhhi^hi

N.V. PAPIERFABRIEK „COLDENHOVE"

EERBEEK

DIRECTEUR: FRITS N. DE CHARRO VAN KEMPEN

Levert eenzijdig gesatineerde Pakpapieren bij minstens 500 a 1000 K.G.

3173 TELEPHOON EERBEEK No. 1

PH. SIMONS & CO., DEN HAAG Rotterdam - Amsterdam

SIMONS' VEERTIENDAAOSCHE HERAUT

Ons Tweewekelijksch Geïllustreerd Overzicht over Nieuwe Nummers van Ons Fabrikaat en Nieuwe Aanwinsten onzer Collecties Kantoor-, School- en Schrijfbehoeften

wordt onzen vasten Afnemers geregeld toegezonden en is op aanvrage voor Boekhandelaren en andere Belanghebbenden gaarne verkrijgbaar 3204

Sluiten