Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1012

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 73

HANDELSMERK

DER 3183

ALGEMEENE PAPIER-MAATSCHAPPIJ GERHARD LOEBER - G. H. BÜHRMANN

AMSTERDAM ROTTERDAM GRONINGEN

'sGRAVENHAGE AFD. H. F. DE CHARRO EN ZONEN

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniging 1—6 regels ƒ 0.62'/;, elke regel meer 12% cent. Voor niet-leden, ook wanneer ingezonden door tusschenkcmst van een lid: 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijsnummer 15 cent. — — — — — — — — — —

Adverteeren bij abonnement volgens tsriei. — — —

Af deeling .Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per regtl bü vooruitbetaling in bons. — — — — — — —

Van Advertentiên op den dag vóór de uitgaaf 's middags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatsen niet worden' verlangd. — — — — — — — —

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Uitgesloten firma's. - Bestelhuis van den Boekhandel. - Commissie tot regeling van het vertalingsrecht. - Bibliotheek der Vereeniging. — Niet officieel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: R. W. P. de Vries, t - Vennootschap. Vereenigde drukkerijen Roeloffzen-Hübner & Van Santen en Gebrs Binger. - Uitgaven in voorbereiding. - Tariefsverhooging van het Bestelhuis. Door G. J. Slothouwer, en door J. Noprduyn en Zoon. - Nederlandsche Uitgeversbond. - «De hel». - Uit het buitenland. Vragenbus. — Advertentiên.

typ amst. boek- en steendr. v/h. fu.bs.man harms & cc.

Sluiten