Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1018

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 74

stoombootondernemingen van buiten kende, mag daartoe veel hebben bijgedragen.

Bij mij zal de overledene steeds in herinnering blijven als een ijverig, hulpvaardig, gedienstig man, die in de moeilijkste jaren die de N.V. het Bestelhuis doormaakte steeds bleek te zijn de rechte man op de rechte plaats.

J. L. Willem Seyffardt

Uit het buitenland

«Das rote Brevier. Ein mystischer Roman», door Ferdinand Runkei, zal verschijnen bij den uitgever Fr. Wilh. Grunow, te Leipzig.

«L'idée de Crésus», roman, door A. Ballot-Beaupré, is verschenen bij den uitgever Albin Michel, te Parijs.

«Les papiers de Cléonthe», roman, door Jean Louis Vandoyer, is verschenen bij den uitgever Albin Michel, te Parijs.

«Le prix de 1'homme, 1914—1916», roman, door Jean de Granvilliers, zal verschijnen de uitgevers-firma Calmann-Lévy, te Parijs.

Wie levert

Vragenbus

«bastband» ?

R.

H.

ADVERTENTIËN

Heden overleed in den ouderdom van 78 jaar onze Vader en Oudste Firmant, de Heer 3257 R. W. P. DE VRIES Eere-Lid der Ver. t. Bev. v.d. Bel. d. Boekhandels Dr. A. G. C. DE VRIES C. H. G. DE VRIES

Amsterdam, 25 Sept. '19

ZUID-AFRIKA

J. L. VAN SCHAIK

Hollandse en Afrikaanse Boekhandel - PRETORIA

verzoekt toezending van prospectussen en catalogi van Boeken enz. geschikt voor Zuid-Afrika.

Vertegenwoordigers in Holland: A. L. VAN SCHAIK & CO., Uitgevers, te Bussum, die gaarne aanbiedingen zullen ontvangen. 3252

FANTAISIE KAARTEN

Zichtzendingen op aanvrage AUG.v. d. VELDE, Amsterdam

3228

De annonce-exploitatie van het artitiek Kalender-Vloeiboek „Het Vredes Jaar", werd een groot succes, door bemiddeling van den Heer C. SMAL, de Clercqstraat 25, Amsterdam. ARNHEM 3248 BREIJER & ZOON

Begin October zal verschijnen de eerste aflevering van het 3251

Tijdschrift voor Zedekunde

onder redactie van

N. WESTENDORP BOERMA, F. J. DE HOLL, J. KOEKEBAKKER, LEO POLAK en D. G. JELGERSMA

Medewerkers: Prof. I. J. de Bussy, Prof. Dr. Jhr. B. H. C. K. van der Wijck, Prof. Mr. Paul Scholten, Prof. Dr. H. Y. Groenewegen, Prof. Dr. G. Heymans, Prof. Dr. K. H. Roessingh, Prof. Mr. R. Kranenburg, Prof. Dr. G. Jelgersma, Prof. Dr. D. van Embden, C. F. A. Zernicke, Dr. G. Vellenga, H. van Treslong, e.a.

Het „Tijdschrift voor Zedekunde" zal verschijnen in maandelijksche afleveringen van ca. 2 vel druks. Prijs per jaargang (12 aflev.) ƒ7.50 part.

Inteekenaren zullen o.a. gevonden worden onder: rechtsgeleerden, theologen, medici (psychiaters), sociologen, paedagogen, politici, e.a.

Proefnummers en prospectus op aanvrage.

Leiden S. C. VAN DOESBURGH

Sluiten