Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 74 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1021

verschenen: 3075 De Sneeuwbal is aan

H. VAN DIJK, KARAKTER het Tm

3e druk POLLY ANNA

Prijs .f 0.90, in wit linnen met titel in het boek van

gouddruk op plat en rugtitel. „BLIJ ZIJN"

Reeds vroeger verscheen van denzelfden schrijver: door

Opvoeding van het geheugen elean0r h porter

vertaald door

alleen gebonden verkrijgbaar. Prijs fl.40 e. p. zanduk

+ band en binden ƒ0.75. a •

Aanbiedingsvoorwaarden tot 15 October gel- I gaat erin

dig: 1—3 ex. met 30 %; 4—10 ex. met 35 %; een boek dat zich-

11—24 ex. met 40%; 25 en meer ex. met zelf aanbeveelt

45%, band met 20%. 3245 Mooier boek is tot heden

Hemmen (Bet-we) H. DE HART0G S t'ÏÏI';

hm in»n» in!■■ Ml llll ■ in iimn mm »■ i n.iium »■ «. leZCIl Worden.

De omzet wordt dage-

KABEL & VAN FRANKENHUYSEN tSlZST^S.

PRINSENGRACHT 792 - AMSTERDAM Here zijde binnen, doordat

niimpdhtpiidc verscheidene boekhande-

NUMEROTEURS Iaren dit beiangrijke boek

HECHTMACHINES niet voorhanden hebben.

POTLOODSLIJPMACHINES het publiek vraagt

STEMPELKUSSENS 3232 er zelf om

■ Met zoo'n boek maakt

"■"«"■■"■■""■■"""""^--■-—-■■■■■■■---■■■■«■«■■■ men een speciale etalage.

MARTINÜS NIJHOFF - UITGEVER - 's-GRAVENHAGE Derecencies zijn schltterend.

Ik stel U nu nog in de

TERUGGEVRAAGD gelegenheid tegen afprijs

te koopen tot 15 Oct. a.s.

de niet geplaatste commissie-exx. van : Verkoopprijs Ing. f3.75

Geb. f 4.50

Tijd-affaires in effecten i-6Ex.met35o,0)7.i2

° , ex. met 40 °/0, daarboven

aan de met 45 0/o.

Amsterdamsche Beurs

door 3249 ^ Ieder boekenlmthebter

die bij U inde zaak komt

Dr. M. F. G. Smith late u „polly anna"

zien. 3241

Exemplaren, die op 15 Oct. js. niet in mijn UITGEVERIJ„PLANTIJN''

bezit zijn, worden voor rekening geboekt. büssum

Sluiten