Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1022

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 74

Flinke Bediende

gevraagd voor den Boekhandel der N.V. DE GRAAFSCHAP te Aalten. Kennis van boekhouden strekt tot aanbeveling. Goed salaris.

Brieven franco met opgave van referentiën, verlangd salaris, godsdienst enz. aan den Directeur der N.V. te Aalten. 3239

MUZIEKHANDEL JOH. BROEKHUIJSEN, te Dordrecht, is vanaf 1 Oct. NIET meer aangesloten bij het Bestelhuis. Eventueele zendingen langs den goedkoopsten verzendweg met berekening van Va vracht. 3246

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag vraagt RESTANTEN FONDSARTIKELEN

a contant 3234

Bij ERVEN J. BIJLEVELD, te Urecht, kan geplaatst worden een

BEDIENDE

hoofdzakelijk voor het Bestelboek. 3237 Aanvangssalaris ƒ 1000.—.

Met uitstekend succes leidde de Heer C. SMAL de annonceexploitatie voor het Artistiek Kalender-Vloeiboek „Het Vredes Jaar".

K. TER BURG v/h. OTTO DE WAAL Alkmaar 3247

Hoofdartikelen

worden, door zeer ervaren Journalist, in vooruitstrevenden zin geschreven tegen billijk honorarium. Bijzonderheden aan te vragen met een Exemplaar van het blad onder letter H. BKH. J. H. DE WIT, te Amsterdam. 3253

Aanbieding gevraagd

voor de levering van Kantoorscharen, Willem Hl Pennen, Briefwegers, Pakketwegers, Passerdoozen.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 3230

GRAVURES - ETSEN

KLEURENDRUKKEN

ANSICHTSKAARTEN

KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN 3236

KLEURINRICHTINO LIJST ENFABRIEK PASSEPARTOUTS in alle maten en kleuren

DEMUINCK&CO. AMSTERDAM

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

de bibliothecaris houdt zich steeds aanbevolen voor geregelde toezending van kopper ma and ag-kalenders, fondscatalogi, auctie-catalogi, magazijn-catalogi, veiling-catalogi van fondsartikelen en van drukkerijen, letterproeven van drukkerijen en van lettergieterijen, reglementen van vereenigingen in den boekhandel en verslagen van volksbibliotheken, alle circulaires den boekhandel betreffende, prospectussen en proeven van bewerking van nieuwe uitgaven, winkelbiljetten, enz. gaarne zullen ook worden aanvaard die geschriften of gedrukte stukken, die o. d. boekhandel algemeen, handelszaken en bedrijven in 't bizonder, of uitgevers, boekhandelaren, boekdrukkers, enz. persoonlijk betrekking hebben

DE BIBLIOTHECARIS: DR. A. G. C. DE VRIES

ik*

Sluiten