Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1032

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 75

N.V. BOEKH. EN UITG.-MIJ.

„ONTWIKKELING"

Paleisstr. 43 - Tel. 6243 AMSTERDAM

VERSCHENEN: 3281

De Nederlandsche Vakbeweging en haar Toekomst

Feiten en beschouwingen door JAN VAN DEN TEMPEL

(Lid v. d. Tweede Kamer der Staten-Gen.)

Met een inleiding van HENRl POLAK

Tweede herziene en vermeerderde druk

Gebonden ƒ 3.25 — Ingenaaid ƒ 2.90

Een boek waaraan lang gebrek is geweest!!

Aanbiedingscondities tot 15 October e.k. — Premies 4/3V2, 7/6, 15/12 etc. — Banden 20 %.

N.V. HUBERT DE GROOT S KANT00RB0EKENFABR1EK EN BOEKDRUKKERIJ - LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem

Drukwerken .' 3267

Tweede Bediende

Tegen half Dec. of 1 Jan. vraagt de firma A. LANDEzn., te Harlingen, een Tweede Bediende (M. of Vr.) op een salaris volgens 't tarief v/d. Boekv.bed.bond. Eenigetalenkennis strekt tot aanbeveling.

Sollicitaties met uitv. ml. worden gaarne ingewacht.

N.B. In Harlingen is degelijk, niet duur pension te krijgen. 3269

VOLONTAIR

Jonge dame, dipl. H.B.S. 5-j. c. en dipl. D. en E. Handelscorr., wenscht gedurende enkele avonden p. w. alsook 's Zaterdag 's middags opgeleid te worden in een Uitgeverszaak of Boekhandel in Den Haag of Rotterdam.

Br. ond. h. Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad. 3274

Een Bediende in den Boekhandel zoekt plaatsing in een debietzaak in Amsterdam. Liefst voor bestelboekenwinkel.

Br. ond. h. Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad. 3293

Onze gerenommeerde

PAKKETTEN

in 3286

Kerst- en Nieuwjaar Briefkaarten- en Boekjes

weer leverbaar!

in prijzen van:

f5.-

f 10,

f 15,

f20.— en f25.—.

WEENENK&SNEL DEN HAAG

Sluiten