Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iö46

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. '76

Voce Yibrante: STEMMINGEN

De pers schrijft over dezen dichtbundel:

„... is mij althans een groote vreugde, dat de uitgever Wegelin den durf heeft gehad dit boekwerk het licht te doen zien, waardoor „Voce Vibrante" de kans krijgt om zich de plaats te verwerven in de rij onzer meest begaafde dichters, een plaats die ten volle verdiend is. Moge „Stemmingen" daarom de eer worden aangedaan, die het zoo onmiskenbaar toekomt, ook ten opzichte van de technische verzorging van het boekwerk, Welke evenals de dichterlijke hoedanigheden boven allen lof verheven is". 3314 Amersf. Crt. van 29/9/19.

Prijs geb. f2 — met 35 % voor den boekhandel.

Gaat niet in commissie.

EMÏL WEGELIN ■ UITGEVER - AMERSFOORT

H.H. DRUKKERS OF UITGEVERS

Wie Uwer kan gebruiken: 3320 34 riem rood gekleurd papier 45Va » blauw » » 46 » geel » »

formaat 43 x 69 c.M., gewicht 14 K.G. Uitstekend beschrijfbaar. Gegadigden gelieven monstervellen en prijs aan te vragen b/d. NAAML. VENN. DRUKKERIJ TRIO, te 's-Gravenhage.

PAPIERGROOTHANDEL

te Amsterdam, zoekt een

Stadsreiziger

voor hare afdeelingBoekhandel.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 3310

Onze gerenommeerde

PAKKETTEN

in 3323

Kerst- en Nieuwjaar Briefkaarten- en Boekjes

weer leverbaar!

in prijzen van:

f5.— ; f 10.—; f 15.—; f20.— en f25.—.

WEENENK&SNEL DEN HAAG

GRAVURES - ETSEN KLEURENDRUKKEN ANSICHTSK AARTEN KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN 3300 KLEURINRICHTING LIJST ENFABRIEK PASSEPARTOUTS in alle maten en kleuren

DEMUINCK&CO. AMSTERDAM

Hierbij berichten wij den Boekhandel dat onze Kalender-uitgaven zijn verschenen;

ONS EIGEN LAND Kalender KASTEELEN . . . Kalender WILLY SLUITER. Kalender PIETER DAS. . . Kalender MIDDERIGH-B0K-

H0RST .... Kalender

terwijl de Sport-Kalcnder

in den loop dezer week

VOlgt. 3301

WEENENK&SNEL DEN HAAG

H. COEBERGH, Haarlem, vraagt aanbieding van Briefkaarten van Rome en het H. Land, en Winkler Prins, Encyclopaedie, 4e druk. 3302

Teruggevraagd

vóór 15 October a.s., i n

ruil voor nieuwen druk, die ter perse gaat:

B. G. ALBERTS en B. F. MARTENS, In N. Richting, 5B

JOS. KLEIJNTJENS en Dr. H. HUIJBERS, Beknopt Leerb. der Alg. Gesch,,

3e druk

B. G. ALBERTS en B. F. MARTENS, Handl. In N. Richting, II

J. HEIJNEN en J. DE REIJDT, Het Kath. Leven, VI

A. VINCENT, Blijde Harten, III, 6e druk

L. C. G. MALMBERG Nijmegen, 2 Oct. 1919 3305

Sluiten