Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105$,;;

NÏEUWgBLAB "VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 73»

werkkring

IEMAND, P.G., middelbare leeftijd, ongehuwd, volkomen bekend met ^Boekhandel en Uitgeversbedrijf, ook vooral met exploitatie, administratie, correctie, enz. van Couranten en Tijdschriften, zoekt een hem passenden werkkring. Steller kent pok meer dan een uitnemend idéé voor het oprichten van nieuwe Periodieken (waarbij zonder concurrentie), waarvan hij eventueel mededeeling zou willen doen.' -

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan -het Bureau van dit Blad.- • " 3347

ADVJÊRTÉRTfERËÏZIGÊR

gevraagd voor 2 prima Uitgaven- (Weekbladen op Technisch gebied) om geregeld—in-het- Zuiden te reizen, hoofdz. de groote steden.

Alleen energieke krachten gelieven te reflecteeren mét opgave van verlangde condities en voll. inlichtingen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 3368

J. W. Bok en Dr. W. B. J. van Eijk, Vaderl. letteroefeningen 1868, 108e jaarg, 2e deel.

Aanb.. onder .het .Nr. .dezen M%fe-^^h&;BtftS&trvarr dit Blad. 3362

Li ~S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

. vraagt ,a contant "

WiNKELGÓËbfeRÊN FONDSEN EN COPIJEN 3340

Bij J. H. KOK, te Kampen, verscheen heden:

DE ANTICHRIST

DOOR

Dr. V. HEPP

PRIJS ƒ3.25 — IN STEMPELBAND f4.25

9^T* Dit zeer belangrijke werk zal ongetwijfeld sterk de aandacht trekken. Met weinig moeite zullen er in alle kringen groote getallen te plaatsen zijn. 3374

W De bij aanb. bestelde ex. zijn allen reeds verzonden. Wie comm.ex. of werkmateriaal verlangt, gelieve aan te vragen.

maandkalenderblocs

in beperkten voorraad leverbaar - Dwarsformaat 91/2 x6V3 per stuk 15 et, per dozijn a \2y2) per 100 10 ct. per stuk

WEENENK & SNEL -:- DEN HAAG

■-■ - ■ 3351

n:v. hubert de groot s kan töor bo eken f a br ie k en boekdrukkerij - leeuwarden

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia"

t- en opbergsysteem

Drukwerken

3341

Sluiten