Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1064

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 11

HANDELSMERK

DER

3342

ALGEMEENE PAPIER-MAATSCHAPPIJ GERHARD LOEBER - G. H. BÜHRMANN

AMSTERDAM ROTTERDAM GRONINGEN

'sGRAVENHAGE AFD. H. F. DE CHARRO EN ZONEN

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniging 1—( regels ƒ 0.62V», elke regel meer 12% cent. Voor r.iet-leden, ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een ua: 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijsnummer 15 cent. — — — — — Adverteeren bij abonnement volgens tarief. — — —

Afdeeüng „Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per rege!

bii vooruitbetaling in bons. — — — — — _

Van Advertentiën op den dag vóór de uitgaaf 's mid dags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatsen niet worden verlangd. — — —

INHOUD

Niet officieel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen : Vennootschap. - Uitgaven in voorbereiding. - Vereeniging van muziekhandelaren en uitgevers in Nederland. - „De hel». - Cursus papierkennis - Incasso-kosten. Door G. Zomer. Transportvertragingen. Door D. P. Harting. - Uit het buitenland. - De Fransche boekhandel. - De boekhandel in Hongarije. — Advertentiën.

ttp. 4mst. boek- ek stbendr. v/h. ëllerman harms & CoT ~

Sluiten