is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 88, 28-10-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

538

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

de „TYPOGRAPH",

sterke, eenvoudig samengestelde

Zet- en Recelcietmachine.

éHF" Levert met groote vlugheid onverbeterlijk zetsel voor Couranten en Boekwerken.

Bij de eerste drukkerijen van ons land als: Nieuws van den Dag. Nieuwe Rotterdamsche Courant met goed succes in gebruik. Inlichtingen aldaar te bekomen. Honderden getuigschriften voorhanden. In korten tijd 34 machines in Nederland geplaatst.

Geheel met de »Typograph» gezette Adresboeken, Woordenboeken, Dissertatiën, Bijbels, alle andere Boekwerken en Couranten, worden gaarne aan belanghebbenden ter beoordeeiing toegezonden.

§py Heeren Collega's, die de «TYPOGRAPH» in dagelijksch gebruik willen zien, brengen een bezoek aan mijne drukkerij te Doetinchem.

franco opgesteld in elke drukkerij in Nederland met een Jaar garantie^ Ook op gemakkelijke afbetaling te bekomen. Gratis onderricht. Na twee jaren tijds zijn de kosten der Machine verdiend.

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën,

C. MISSET, Doetinchem.

[403 ij

LICHTDRUK voor:

Recl., Illustr. v. prachtw., catal., briefk. m. stadsgez., n. schild, photogr. aquar. teeken. enz. Monsters en prijsopg. na aanvr. GEBRS. VAM RIJKOM, Amsterdam. [4034]

CH. LOKILLEUX & CIENederl. fabriek van drukinkten, Parijs-

Zwarte drukinkt ^saiiaaja^ Gekleurde drukinkt voorCourant, ^^^V^*4*^^, voor Plakkaat, Boek-en Smout- /f ^f-A-f'. 'H?^. en Smoutwerk. werk in alle / - <] \\ voor Bock-en

prijzen vol- & ll Steendruk,

gens prijs- ffl f i X S^l h Droog efl courant en 1^ • <WI in Vernis,!"

in Vaten en ^„otc-r klei-

Bussen voor- \": ,fp ne Blikken

handen. Leve- ^Av^S** steeds voor ring franco huls. handen. Embaü.

Emball. vrij. franco huis. [4035]

Hoofd-Depöt en Agentuur voor Nederl. en Koloni'io

Warmoesstraat 155. bij F. VAN Dl IK, Amsterdam

KASÏ & EilHSÉ .(ï. b.'E tl

STUTTGART. FABRIEK VAN DRUKINKTEN

voor

Boekdruk. ês% " Steendruk.

Lichtdruk. jMgf Bllkdruk.

Vernissen. c3Ej> Rollenspecie ^^^0^ ENZ.

Depót bij J. E. STOLBERG Jr., Amsterdam.

MAGAZIJN VAN BOEK-, STEENDRUK- EN'

STEREOTYPIE-MATERIAAL. \4°J6>

I

INHOUD.

Officieel Gedeelte: Faillissement W. van Enter, te Enschede. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet Officieel Gedeelte: Nieuw:: uittrapten in Nederland. - Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften.— iEiucHTEM en Mededeelingen, Ingezonden Stukken: Permanent Bureau. Bibliotheek Chr. J. van Eeghen. .- Schoolbehoeften voor Zuid-Airika. - De Acum-bibJiotheek. — AdvertentiËN.

Boek- en Courantdrukkerij: De Roever Kröber & bakels, Amsterdam.