is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 110, 19-12-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

652

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Verbeet in uw JLeesg'ezeliieliap

. VRAGEN VAN DEN DAG vux

Prijs per jaargang f &.40.

Amsterdam. [4829] s. Ij. VAX iOOY.

DE STOOMBOEKDRUKKERIJ van L. VAN NIFTERIK Hz., te LEIDEN, blijft zich bij Heeren Uitgevers steeds minzaam aanbevelen. Nette uitvoering. Billijke prijzen. Groote lettervoorraad. [4830]

LICHTDRUK voor: Recl., Illustr. v. prachtw., catal., briefk. m. stadsgez., n. schild, photogr. aquar. teeken. enz. Monsters en prijsopg. na aanvr. GEBRS. VAN RIJKOM, Amsterdam. [483O

P. VAN DIJK, Warmoesstraat 155, Amsterdam.

De Machine van 19 c.M. is zonder Hefboompers 20% voor H.H. Boekdrukkers en den Boekhandel 2o°/0. [4833]

P. VAN DIJK, Warmoesstraat 155, Amsterdam.

Agentschap voor Nederland en Koloniën van BREHMER'S HECHT-, BROCHEER- en BINDMACHINES.

In magazijn steeds voorhanden: verschillende machines, koperdraad, zinkdraad tegen fabrieksprijzen. [4835)

I [Km 1

[4836]

BREHMER'S HECHT-, BROCHEER- en BINDMACHINES

(tkend als de soliedste en meest praktische Agentschap voor Nederland en Koloniën: BOEK-, KUNST- en HANDELSDRUKKERIJ

V/H GEBROEDERS BINGER,

174/176 Warmoesstraat, Amsterdam.

In Magazijn steeds voorhanden :

Diverse Machines —■ Nietjes — Draad. Zinkdraad. roestvrij, tegen denzelfden prijs als

het gewone staaldraad. L4834J

[4832!

KAST k EHINGER G. ij. ïïi. E.

STUTTGART. FABRIEK VAN DRUKINKTEN

voor

Boekdruk. gfe. Steendruk.

Lichtdruk. ïfyf BlikdrUk-

# of^S \ Rollenspecie Vernissen. ENZ

Depót brj J. E. STOLBERG Jr., Amsterdam.

MAGAZIJN VAN BOEK-, STEENDRUK- EN

STEREOTYPIE-MATERIAAL. [4837]

INHOUD.

Officieel Gedeelte: Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet Officieel Gedeelte: Nieuwe uitgaven in Nederland. - Boeken enz. in de Nederlandsche taal in het buitenland verschenen. — Berichten en Mededeelingen, Ingezonden Stukken: Het nieuwe tarief van het Bestelhuis voor den Boekhandel te Amsterdam. Door J. l. Willem Seyffardt. - Een aanklacht! Door w. p. van Stockum Jr. Met antwoord, door Adr.Bom. - De circulaire van 20 November 1902. Door Adriaan Bom. - Internationale tentoonstelling te Athene. - Auteursrecht voor journalisten. - Onze auteurswet. - Paul en Victor Margueritte. - Allerlei — Advertentiën.

Boek- en Courantdrukkerij: De Roever Kröber & Bakels, Amsterdam.