is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

159

Wal Bake; tot commissarissen de heeren B. Heldring, P. W. Jansen en J. Boissevain.

De leiding en het beheer van de zaken op Java worden opgedragen aan een administrateur. De administrateur moet "Nederlander zijn en zijne woonplaats vestigen, zoowel als kantoor houden te Batavia.

Een plaatselijk comité, bestaande uit drie te Batavia of omstreken wonende leden, dient den administrateur van raad in alle zaken, waarin dit door hem wordt gevraagd.

De winst zooals die bij de goedgekeurde balans en winst en verliesrekening is bepaald, wordt, zoo die niet meer dan 5 pet. over het gestort bedrag der aandeelen beloopt, geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd. Indien zij meer dan 5 pet. bedraagt zal van het meerdere 25 pet. worden afgezonderd voor een reservefonds; de commissarissen, de directeur en het plaatselijk comité genieten elk 5 pet. De overige 60 pet. worden aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het reservefonds is bestemd tot bestrijding van kosten tot herstel van buitengewone schade aan weg, werken en gebouwen en tot dekking van buitengewone verliezen. Het fonds wordt afzonderlijk beheerd en de renten daarvan jaarlijks bij het kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang dit fonds f 170,000 bedraagt, wordt de afzondering van een deel der winst ten bate van dit fonds gestaakt en dat deel met de renten van het fonds, mede aan de aandeelhouders uitgekeerd.

In geval van ontbinding der vennootschap is de directeur belast met de liquidatie, op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Volgens het verslag van den chef van het statistisch bureau te Washington, over het jaar eindigende met 30 Juni 1885, is het totaal - der immigranten naar de Vereenigde Staten