is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226

zinnig en voor ieder beminnelijk karakter. Het duurde dan ook niet lang, of hij werd er door de geheele bevolking vereerd. Geen Mahomedaan ging ooit zijn woning voorbij, zonder hem te groeten, of hem een „ Allah! zegene u \" gewenscht te hebben.

„Eiken zondag morgen verzamelde Livingstone zijn kleine schaar van geloovigen, las met hen de gebeden, en hield na het voorlezen van een hoofdstuk uit den Bijbel, een kleine toespraak of preek over den tekst der Heilige Schrift, die hij had voorgelezen. Hij bediende zich daartoe van de Kisawahilische taal, en steeds luisterden zijne hoorders met de meeste aandacht naar hem.

„ Er is eindelijk nog een ander punt in Livingstone's karakter, waarover allen zich innig verheugen, die zijne boeken lezen en zich op de studie zijner ontdekkingen toeleggen; namelijk de wijze waarop hij aan dat verschrikkelijk klimaat van Midden-Afrika weerstond, en de standvastigheid waarmede hij zijne navorschingen voortzette. Die krachtdadigheid, die groote zielskracht is trouwens eigen aan zijne natuur; het is die taaiheid, die het echte kenmerk is van het anglosaksische ras. Maar de geschiktheid om aan dat klimaat te weerstaan moet men niet alleen aan zijn hem aangeboren gunstig en gelukkig lichaamsgestel toeschrijven, maar ook aan zijne in alle opzichten matige levenswijze. Een dronkaard of iemand met verwijfde zeden zou nooit aan het klimaat van Midden-Afrika weerstand kunnen bieden.

„ Zeide ik boven dat Livingstone de middelen hadden ontbroken om zijne reis langs de Loealaba voort te zetten, toen hij op de hoogte van den 4 0 Z.B. gekomen was, ik moet toch ook vermelden dat een soort van muiterij onder zijne begeleiders was uitgebroken. Zooals Livingstone mij nader mededeelde, hadden eenige zijner manschappen met de inlandsche bevolking een komplot gemaakt, en weigerden stellig hem te volgen, indien hij zijne reis verder voortzette; hij stelde zich dus aan de grootste gevaren bloot, en liep