is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Terugblik op Timor en Onderhoorigheden.

DOOR

J. II. !P. E. KNIPHOR8T.

III.

DE ONDERHOORIGHEDEN.

(Historisch en Economisch).

Na eigenlijk Timor, vragen wij van de onderhoorigheden dezer residentie nu in de eerste plaats de aandacht van den belangstellenden lezer voor de afdeeling Soemba c. a., die, hoezeer in de schatting van de officieele wereld blijkbaar niet zoo hoog aangeschreven dan' de overige twee, door de daarbij administratief ingedeelde onderafdeeling, niet slechts om hare grootte, maar vooral om haar gewicht uit een economisch oogpunt beschouwd, zooals wij ons voorstellen aan te toonen, na Timor zeer zeker dien voorrang toekomt.

Wijbe ginnen intusschen met op te merken, dat deze officieel in de vierde of laatste plaats gerangschikte afdeeling, bestaat uit het eiland waaraan zij haar naam ontleent en een niet onaanzienlijk gedeelte van de zuidkust van Mores, dat zich uitstrekt van Mangarije tot aan de afdeeling Larantoeka, en algemeen bekend staat onder den naam van het gebied van den Kadja van Eiideh.

Door alle tijden heen heeft Soemba slechts in zeer geringe mate

II. 16