is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244

andere aardvruchten behielpen, om de moeite te ontgaan van rijstvelden aan te leggen, daar zij van geen buffels waren voorzien. Het was een zeer onbeschaafd volk, tot de regenten in cluis, met uitzondering van den regent van Mangillie, die door lengte van tijd eenigszins was ontbolsterd! Hij was dit jaar niet op Timor geweest doch had zijnen Tommongon in zijn plaats gezonden, om'de geschenken van de Compagnie in ontvangst te nemen. Bij die gelegenheid had hij zich beklaagd over eenige vijandelijkheden die hem door de bergvolkeren en aanhang van den Soembaneeschen dwingeland Bator Kapidoe waren aangedaan; waartegen hij assistentie had verzocht. Het opperhoofd had hem die juist niet ontzegd, maar bij gebrek aan vaartuigen had men die ook niet kunnen zenden."

De juistheid van het gezegde: Zoo meester, zoo knecht! zou ook in het rapport van Beynon, toen nog het opperhoofd van Koepang, scherp in 't licht worden gesteld, en wel daar waar hij van de gelegenheid om slaven op Soemba te maken spreekt en zegt: dat wijl de regenten daar zoo weinig over hun volk te zeggen hebben, het een geschikte gelegenheid zou zijn o m met een formidabele expeditie een coup te doen en een goed getal krijgsgevangen op te ligten, die men nooit goedschiks zou kunnen magtig worden.

Eerst na twee jaar werd uitvoering gegeven aan het besluit der hooge regeering door het zenden eener commissie bestaande uit den burger Hans Erasmusz, den op Koepang wonenden broeder van den Eadja van Denka Kotting en den Tommogon van Koepang Baly, die getrouwd was op Soemba met de dochter van den radja van Manilie. Den 25sten Januari 1759 te Koepang terug gekeerd, kweet eerstgenoemde zich door het inzenden van een rapport van den hem opg edragen taak. Dit toen aan den Ed. Hans Albrecht von Pluskow, koopman en opperhoofd des kasteels Concordia en den ressorte van dien nopens zijne bevindingen van het eiland Soemba ingediende relaas.