is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 tl

genaken met schepen van 400 tot 450 tonnen, dat is over een afstand van 230 kilometers. Te Vivi wordt de stroom absoluut onbevaarbaar tot Issanghila over een afstand van 80 kilometers. Dit wordt de eerste sectie van den spoorweg. Het terrein is bergachtig; doch de lijn blijft op de oppervlakte en zal, dus zonder tunnel, door de bochten uitdijen tot 100 kilometers.

De eerste sectie, voert alzoo tot 330 kilometers in het binnenland. Te Issanghila wordt de stroom weder bevaarbaar voor stoomers ad hoe, licht, met weinig diepgang en krachtige machines. Met dergelijke stoomers kan men van Issanghila tot Manyanga komen, een afstand van 145 kilometers, voor welken geen spoorweg vereischt wordt.

Te Manyanga wordt de Congo opnieuw onbevaarbaar tot Leopoldville, over een afstand van 140 kilometers, die de tweede sectie van den spoorweg worden. Ook dit terrein is bergachtig, maar met groote valleien, die parallel met den stroom loopen, over het geheel minder moeielijk dan dat tusschen Vivi en Issanghila.

De geheele lengte van den spoorweg, eerste en tweede sectie, is bij gevolg niet grooter dan ongeveer 250 kilometers. De weg zal smal spoor hebben; men gewaagt zelfs van eene spoorbreedte van 75 centimeters. Dit werk voltooid zijnde, heeft men vddr zich eene bevaarbare lengte van vele duizenden kilometers, een ontzaggelijken stroom, waarin zich rechts en links groote rivieren werpen.

Wat zal die spoorweg kosten? Men verzekert dat Stanley in Engeland een aannemer heeft gevonden, die zich sterk maakt de eerste sectie te bouwen voor 120.000 pond sterling, of 3 millioen franken. Dezelfde aannemer wil de booten, bruggen, loodsen en magazijnen, voor het bevaarbare gedeelte tusschen de eerste en tweede sectie, leveren voor 1.750.000 franken. De tweede sectie wordt door Stanley begroot op 6.125.000 franken. Het gezamenlijke werk zou, volgens hem, te staan komen op 475.000 p. st., of ongeveer 12 millioen franken