is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194

noodwendig onder lijden als eene klasse al te zeer bezet is. Meer evenredigheid in dit opzicht zal dus aan beide instellingen ten goede komen.

Nu er dan ook ook volkomen zekerheid is verkregen dat de Leidsche Inrichting niet langer met opheffing bedreigd wordt, maar een kalm en ongestoord bestaan te gemoet gaat, vertrouwen wij dat het aantal harer bezoekers ras zal toenemen. Het uitstekend onderwijs dat er gegeven wordt rechtvaardigt dit vertrouwen, dat alleen eenigermate beschaamd werd omdat vele ouders het voortdurend bestaan der Instelling onzeker achtten. Deze onzekerheid is thans weggenomen en daarom gelooven wij dat de meerdere bloei der Leidsche inrichting ook niet langer zal achterwege blijven.

Februari 1886. M n