is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

235

door den feitelijken toestand bepaald wordt. In het erfelijk individueel bezit op zichzelf beschouwd, kan men logisch de vier bestanddeelen van het begrip eigendom terugvinden.

„Evenzeeer heb ik ze in het communaal bezit op Java en het gemeen bezit der marken in Europa onderscheiden, terwijl zelfs in de samengestelde toestanden van het leenstelsel, dat ook op Java bestaan heeft, de grondeigendom zich handhaaft, al wordt hij ook dikwijls verplaatst.

„Het moeielijkst is doorgaans den Staatswil, het Recht, als factor te onderscheiden, maar het behoeft geen betoog, dat zoodra er van rechtstoestanden sprake is, dat Recht in zijn formeelen zin altijd gevonden wordt. Zoo blijft mijn eigendomsbegrip aan het einde van mijn onderzoek hetzelfde als het in den aanvang was, en zoo besluit ik met de opmerking, dat de ontwikkeling, die het begrip doorloopt, vooral bestaat in de scherpere afscheiding van zijn bestanddeelen, totdat Staat en Eigenaar, machts- en rechtsbetrekking niet slechts logisch, maar ook practisch onderscheiden zijn."