is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

179

Nana Sahib begon zich nu in zijne ware gedaante te vertoonen. Hij sloeg zijn kamp op in het centrum van het station en deed twee vaandels hijschen ten einde Mohammedanen en Hindoes te vereenigen, namelijk de groene vlag van den Islam, en de Hindoegod Hanuman, de vriend van Eama, de avatar van Vishnoe. Hij zond een korps cavallerie in de stad Cawnpore om er alle Europeanen en Christenen te dooden die er gevonden werden. Hij liet zwaar geschut opzetten en bereidde zich voor om de versterkte barakken aan te vallen.

Den volgenden ochtend, 7den Juni, zond Nana Sahib een brief aan generaal Wheeler waarin hij het Britsch garnizoen met een aanval bedreigde. Verschillende stukken openden hun vuur op de barakken, en van alle kanten knetterde geweervuur. Intusschen ontving Nana Sahib versterking van muiters uit Allahahad, van irregulieren uit Lucknow, van opstandelingen uit Oudh, en van gewapende benden en struikroovers van de geheele omgeving.

Toen reeds maakte Nana Sahib zich schuldig aan laag bedrog en stuitende wreedheid, die Europeanen ongelooflijk voorkomen. Britsche réfugiés vluchtten voor muitende sepoys en lieten zich de Ganges-rivier in booten afdrijven in de hoop Allahabad te bereiken. Zij werden te Cawnpore aangehouden, voor den onmenschelijken Mahratta gebracht, en in koelen bloede vermoord. Mannen, vrouwen en kinderen werden als vee geslacht. De Europeanen in de barakken hoorden niets van deze bloedbaden; doch zij wisten genoeg om tot den dood toe iederen aanslag van den vijand af te slaan. De opstandelingen onderhielden, van hun kant, een heet vuur en bestookten herhaaldelijk de aardewerken, doch waagden zich nimmer aan handtastelijke gevechten. Hun eenig heldenstuk was het hospitaal in den brand te steken, en, terwijl het gebouw brandde en alle pogingen werden gedaan om de zieken te redden, in massa de barakken te bestormen. De vijand werd teruggedreven door de Britsche vuurmonden, doch menige zieke en gewonde Europeaan kwam in de vlammen oin>