is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212

droogmaken van moerassen, het cultiveeren van den bodem, enz. ook in dit opzicht verbetering voor de toekomst. „ Ce sera Foeuvre du temps, 1'oeuvre des siècles, pour 1'Afrique, comme cela 1'a été pour les localités malsaines de 1'Europe et de TAsie" (pag. 120).

„ Ook ten opzichte der voortbrengselen van het Congo-land, koestert de heer Wauters veel grooter verwachtingen dan de evenvermelde reizigers. Wanneer wij verder ook de verklaringen van onzen Nederlandschen afgevaardigde op de conferentie te Berlijn, den heer de Bloeme, nagaan, dan blijkt hieruit, dat er werkelijk veel te verwachten valt van den Congo-Staat. Moge de voorstelling van Stanley op genoemde conferentie overdreven zijn, als hij spreekt van tallooze gouden zilvermijnen, van onuitputtelijken rijkdom aan koper en ijzer, moge ook al geen Europeesche kolonisatie in dit gebied ooit verwacht kunnen worden, toch kan door den handel Afrika ongetwijfeld belangrijke voordeelen voor Europa en ook voor Nederland opleveren."