is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (2e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

449

weldadig gewerkt voor de koelies, als voor de planters en de kolonie in het algemeen.

Gedurende de eerste 12 jaren der immigratie was het sterftecijfer onder de Tamils zeer groot. Als redenen daarvoor worden opgegeven, dat in die jaren de bergdistricten van Ceylon nog niet door groote wegen voor het verkeer geopend waren; dat het Gouvernement nog geene maatregelen had genomen voor een immigratiedienst in de noordelijke provinciën van Ceylon en langs de noordkust, en dat de koelies de heete en droge vlakten van Indië verwisselden voor een koel en vochtig klimaat, waartegen zij in die dagen door gebrek aan kleederen, huisvesting, voedsel en geneesmiddelen slecht bestand waren.

Zooals de zaken echter thans in Ceylon staan, met gediplomeerde doctoren, met hospitalen en personen van Eegeeringswege belast uitsluitend om voor de belangen der koelies, te zorgen in bijna elk district, waar de groote cultures gedreven worden, zijn er niet veel arbeidende klassen in de wereld, die beter betaald en verzorgd worden dan de koelies die van Zuid-Indië naar Ceylon overkomen, om er op de cultuurondernemingen te werken en geld over te leggen.

Onder andere privileges deelen zij met den Gouverneur, de militairen en de Boeddha priesters in het voorrecht, dat zij vrijgesteld zijn van de op iedereen rustende verplichting om zes dagen 's jaarlijks te werken aan de groote heerwegen der kolonie, of het equivalent van dien arbeid in geld op te brengen.

Op de cnltuurondernemingen zijn woningen of barakken („lines"), min of meer gemakkelijk voor hen ingericht, en bezitten zij over het algemeen tuintjes met groenten en vruchten, zoowel als weidegronden voor hunne talrijke geiten en ruimte voor gevogelte.

Voor de ontwikkeling der arme koelies wordt evenzeer zorg gedragen als voor hunne gezondheid. Op de cultuurondernemingen en in vele districten zijn scholen geopend voor hunne kinderen.