is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

oogst gelijk gebleven. Daarentegen zagen wij ondernemingen, waar groote uitgestrektheden cacao aanplant ten gevolge van het omkappen van de schaduwboomen door de vernielende werking van de Heliopeltis zoo goed als uitgestorven waren. Om dit eenigermate te verhelpen, heeft men eene proef genomen met kunstmatige schaduw, dat wil zeggen, men heeft de gekapte boomen weder opgericht, de takken daarover gelegd en een en ander met droge bladeren bedekt. De uitwerking bleek op de ziekelijke boomen van grooten invloed te zijn, want zij begonnen op nieuw takken en bladeren te vormen, waarop zich na maanden nog geen Heliopeltis vertoonde.

Men plant de cacao op Ceylon in de laatste jaren eenvoudig uit de pit, die omgeven wordt door eene dikke heg van 1 voet hoog, gevormd uit takken en bladeren, waar alleen in het midden eene kleine ruimte overblijft, om gelegenheid te geven aan het jonge boompje om door te schieten. Dit is eene zeer eenvoudige en eene zeer goedslagende plantmethode, welke veel aanbeveling verdient.

Dat de Ceylon-cacao hoogere prijzen behaalt dan die van Java moet alleenlijk geweten worden aan de bereiding.

Op Java wordt de cacao hoogstens twee dagen gefermenteerd, daarentegen op Ceylon 6 a 8 dagen, waarbij al naar gelang der weersgesteldheid toetreding van lucht zorgvuldig vermeden wordt.

De fermentatie geschiedt op Ceylon in gemetselde bakken met schuinen bodem, waarin aan de laagste zijde kleine openingen zijn aangebracht om de uitvloeiing der glucose te vergemakkelijken.

De droging geschiedt zoo spoedig mogelijk, zoowel door zonne- als door kunstmatige warmte.

Door de kortere fermentatie heeft de Java-cacao het aanzien als of zij onrijp geplukt is. Vergelijkt men deze met de Ceylon-cacao dan valt dadelijk de fraaie bruine kleur van de pitten der laatste soort in het oog. De Ceylon-cacao mist ge-