is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

/

Suiker met f

Koffie „ „

Tabak „ „

Indigo » „

Thee „ „

Huiden „ „

Alle andere artikelen „ „

te zamen als boven f

1881 1882

100.188.000, / 128.862.000, en in deze totalen deelen :

53.352.000, f 83.734.000,1)

12.754.000, „ 11.329.000,

14.586.000, „ 11.981.000,

3.320.000, „ 3.364.000,

1.542.000, „ 1.884.000,

1.476.000, „ 1.807.000,

13.168.000, „ 14.763.000,

100.188.000, f 128,862.000,

1883 1884

f 106.469.000, f 115.433.000.

Suiker met „ 60.232.000, „ 71.756.000.

Koffie „ „ 22.860.000,3) „ 11.416.000.

Tabak „ „ 4.275.000, „ 8.999.000.

Indigo „ „ 3.358.000, „ 3.835.000.

Thee „ „ 1.874.000, „ 1.773.000.

Huiden „ „ 2.034.000, „ L781.000.

Alle andere artikelen „ „ 11.836.000, „ 15.873.000.

te zamen als boven / 106.46 9.0 0 07 f 115.433.000.

1) Het abnormaal hooge cijfer van den suikeruitvoer in 1882 is een gevolg van de omstandigheid, dat voor de herleiding van de uitgevoerde hoeveelheid in geldswaarde een middenprijs van 27 eenten per kilogram is aangenomen in stede van 20 centen, waartegen de waarde van den uitvoer in de jaren 1881, 1883 en 1884 werd berekend. De uitgevoerde hoeveelheden bedroegen:

in 1881 266.707.774 kilogram.

1882 310.127.661

1883 301.159.435

1884 358.782.140

Berekend tegen 20 centen per kilogr. zou de waarde van den uitvoer in 1882 dus hebben bedragen / 62.025.600, in stede van / 83.734.000 als boven opgegeven.

2) Voor de waardeherleiding van de koffie werd in 1883 een middenprijs