is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141

zich aan de mijnen gelegen liggen, zooals de heer Eolkens uitvoerig aantoont uit de resolutien en dagregisters van de hooge Eegeering te Batavia. Boeiender nog is de beschrijving die de schrijver geeft van het gebergte en het verhaal van zijn bezoek daaraan.

„ Op ongeveer 7 palen afstand ten Z. W. van Poerwakarta, de hoofdplaats van de residentie Krawang, komt eene streek voor in het district Gandasoli van ruim 150 vierkante palen, die ongetwijfeld tot de schoonste plekjes van het eiland Java kan gerekend worden. Een chaos van ribben en ruggen, van kloven en kruinen rijst in eindelooze verscheidenheid van lijnen op, terwijl hier en daar donkere kalktorens, duizenden voeten hoog, met loodrechte wanden boven den dalbodem stijgen.

„Die rotsmassa's, wier donkergrijze tot lichtgeel getinte wanden zich uit het groen verheffen, glooiend, of overhellend, duizenden voeten hoog, die zich des avonds bij het ondergaan der zon hullen in een donkerblauw kleed, dat scherp tegen het luchtruim afsteekt, geven der streek een woest, indrukwekkend, fantastisch schoon voorkomen.

„Waar ge u ook bevindt, te midden dier rotsen, aan den voet of op een der toppen, dan wel op palen afstand van „het gehakkelde gebergte," zooals dat gebergte op de zeekaarten genoemd wordt, overal wordt uw oog geboeid.

„Aan den voet volgt uw blik de kleurschakeringen dier naakte of gedeeltelijk begroeide wanden, die aan den top getooid zijn met het fraaiste groen.

„Gaat ge dwars door de streek langs de steile, moeielijke wegen, dan wordt ge aanhoudend verrast door de liefelijkste, zoowel als door de meest trotsche natuurtooneelen, en, waar ge na een vermoeienden tocht boven op een der toppen zijt gekomen, geniet ge noordwaarts over de lagere rotsen heen het panorama van de vlakte van Krawang met de zee en de eilandjes in het verschiet, en zuidwaarts dat van de vlakte van Plered met het groene dal van den Tjitaroem, die zich