is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V A R I A.

De commissie van bestuurders der kost- en dagschool voor meisjes in de Minahassa op Celebes (bestaande uit de heeren: H. Kern, hoogleeraar te Leiden, voorzitter; J. J. L. Luti, predikant te Rotterdam, secretaris; W. Francken Az., predidant te Rotterdam, penningmeester; P. van der Crab, oudresident, te Loenen a/d Vecht; J. Craandijk, predikant te Haarlem; J. van Gennep, lid der Tweede Kamer, te Rotterdam; J. C. Neurdenburg, director van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam; J. Herman de Ridder, emeritus predikant in den Haag; W. Roskes, sub-director van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam; O. J. H. graaf van Limburg Stirum, in den Haag), heeft eene circulaire uitgevaardigd, hoofdzakelijk van den volgenden inhoud:

In het midden van 1881 verlieten twee onderwijzeressen het vaderland, om in het noorden van Celebes, in de bekende Minahassa, te Tohomon, eene kost- en dagschool voor dochters van inlandsche hoofden, zonder uitsluiting van Europeesche kinderen, te openen. Met toewijding hadden zij, de dames Krook en De Ligt, die moeilijke taak op zich genomen.

De bovengenoemde commissie, die sinds dien tijd, den gewezen resident van Musschenbroek en den Rotterdamschen