is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

291

Op 14 particuliere ondernemingen in Agam, de XIII en IX Kota's en Tanah Datar wordt eveneens koffie geplant, welke echter gedeeltelijk als gevolg van de ligging van enkele perceelen langs den nieuwen weg zal worden afgevoerd. Te Fort de Koek is gerekend op het inladen van 20 ton en te Solok op 200 ton.

Rijst wordt in groote hoeveelheid aangeplant. Nu reeds is de handel in dit hoofdvoedingsmiddel zeer belangrijk, maar door de hooge transportkosten is de kring, waarin het vervoerd kan worden, zeer beperkt.

In vroegere jaren werd een aanzienlijke hoeveelheid rijst te Padang en Priaman uitgevoerd (in 1862 o. a. 157,072 picols). Hoewel deze gunstige toestand niet spoedig terugverwacht wordt, kan zonder overdrijving op den afvoer van 2000 ton rijst gerekend worden van Fort de Koek en van 1000 ton van Solok naar Padang Pandjang, zoodat dus op het gedeelte Padang Pandjang-Padang 3000 ton komt.

Bij voltooiing van den spoorweg kan het groot aantal paarden, buffels en runderen, die thans als trekdieren dienst doen, weder aan den landbouw worden teruggegeven, en op die wijze tot de vermeerdering der rijstproductie worden bijgedragen.

De afvoer der Bovenlanden bestaat verder uit tabak, boschproducten, suiker, sagomeel, gambier, cassia, muskaatnooten, vruchten, groenten, gevogelte, vee, enz.; die der Benedenlanden uit indigo, copra, olie, enz.

De totale hoeveelheid afgevoerde goederen, behalve rijst, wordt geschat van Fort de Koek op 4000 ton voor de hoofdlijn en van Solok 2000 ton; voor de lijn Padang PandjangPadang dus op 6000 ton.

De opvoer bestaat voornamelijk uit zout, lijnwaden en manufacturen, petroleum, gedroogde visch, geld, militaire goederen, enz.

Het zoutdebiet voor het geheele gouvernement van Sumatra's Westkust bedroeg in 1882, 83 en 84 respectievelijk