is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

295

dang, Padang Pandjang en Solok zijn twee treinen daags,

bestaande uit 2 of 3 personen- en evenvele goederenwagens,

voorloopig voldoende.

Tusschen Padang Pandjang en Port de Koek (6de sectie)

kan de dienst door een trein met dubbele tractie, heen en

weder rijdende, geschieden.

De gemengde treinen zullen eene snelheid hebben: op de lste sectie van 20 K.M. per uur; „ „ 2de „ „ 30 „ a „ „ „ 3de „ „ 15 „ „ „ „ H 4de „ „10 „ „ „

m « &de « « 30 » » » „ „ 6de „ „15 „ „ „

Tusschen Padang en het Havenstation wordt op zes treinen daags in iedere richting gerekend.

Het schatten van de exploitatiekosten van dezen in geheel bijzondere omstandigheden verkeerenden spoorweg kan slechts zeer oppervlakkig geschieden. De eenige spoorweg in Nederlandsch Indie, die wat het alignement van den weg betreft, eenigszins met de voorgestelde lijn vergeleken kan worden, is de spoorweg van Buitenzorg naar Tjitjalengka, lang ruim 182 K.M., waarvan 42 K.M. vlaktelijn.

Wel komt in deze lijn geen getande middelspoorstaaf voor, maar de hellingen zijn zeer aanzienlijk, n.1. over 20 K.M. 0.025, over 5 K.M. 0.031 en over 6 K.M. 0.040. Ook de bogen zijn zeer talrijk, over 19 K.M. van 300 tot 150 M. en over 8 K.M. van 150 M. straal.

De lijn op Sumatra is 169 K.M. lang, waarvan 89 K.M. in de vlakte en 80 in het gebergte. De aard van het vervoer is echter te eenenmale verschillend en naar verwacht wordt veel grooter op de Sumatra- dan op de Preangerlijn. De exploitatiekosten van laatstgenoemde hebben bedragen in 1884 f 2991,47a/2 per geëxploiteerden kilometer of ongeveer ƒ 8,17 per dagkilometer.

De ingenieur J. L. Cluysenaer komt, na eene uitgewerkte