is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322

Toch ontbreekt hun het aplomb niet om over dat land en dat volk te spreken, alsof zij er een bijzondere studie van gemaakt hadden; over personen, bestuursmaatregelen te oordeelen, en raadgevingen en beschouwingen aan te prijzen als de eenigen die goed zijn.

Vraag hun waar en hoe ze die wijsheid hebben opgedaan, en ze zullen u verbaasd aankijken, en meenen er al enkelen u daarop te moeten antwoorden, honderd tegen een dat ge door hun verklaringen u bevredigd zult vinden. Toets hun aangeprezen bestuursmaatregelen aan de verdediging er van en ge zult tot de overtuiging komen, dat hun kennis niet door vlijtig onderzoek en ernstige studie is verkregen.

Gelukkig voor hen, dat zulk een onderzoek zelden wordt gedaan, die vuurproef bij uitzondering geëischt. Men gelooft hen op hun woord en op hun kleur. Mijnheer komt uit de Oost en moet het wel weten is het argument voor de aanneming, en daarbij legt men zich in Nederland neder.

Daardoor wordt omtrent Indie in Nederland echter zulk een vreemd denkbeeld gekregen, waarvan gewetenlooze bestuurslieden en vertegenwoordigers gebruik maken om voor zich posten te erlangen, hun bezittingen te vergrooten of hun finantiën te verbeteren.

Toch zijn er zulke goede werken over Indie geschreven en verschijnen immer door, zoowel in Nederland als in Indie, zoovele deugdelijke tijdschriften, die bijna op ieder terrein kennis over Indie verspreiden. Zijn die werken zoo weinig lezenswaardig? Integendeel! men mag gerust zeggen, dat over dat werelddeel zoowel in afzonderlijke boekwerken als in de tijdschriften zelf in den regel op de meest aangename wijze wordt geschreven, en door vele dillettant-medewerkers een schoonheid van stijl en een frissche oorspronkelijkheid van weergeven van hetgeen zij gezien en geleerd hebben wordt ten toongespreid, die werkelijk verrassend mag heeten.

Een vergelijking tusschen de Indische en Nederlandsche leestafels kan niet anders dan beschamend voor Nederland