is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

205

idiotisme en waanzinnigheid in alle mogelijke vormen en inzonderheid verlammingen veelvuldig voorkomen.

De ziekten, die het voortdurend onmatig gebruik van sterken drank na zich sleept, worden dikwijls op de kinderen overgebracht. Zoo is de zuiperstering eene ziekte, die zich zeer dikwijls in het gestel van het kind laat erkennen. Het bloed van een aan sterken drank verslaafden vader is ziekelijk, zijne krachten zijn derwijze verminderd, dat al moge zelfs de moeder hoogst matig zijn, het kroost desniettemin zwak en ziekelijk is. De overerfelijke vallende ziekte der dronkaards is geenszins een zeldzaam voorkomende ziekte.

In een huisgezin, waar de alcohol een groote rol speelde, benam de oudste dochter zich zelve het leven, de tweede verloor het verstand en werd stapelgek, terwijl de jongste in den hoogsten graad hysterisch was. De oudste zoon dronk zich dood en de jongste verdierlijkte.

Het overerfelijk alcoholisme is een onloochenbaar feit, maar het is een nieuw feit, dat men eerst sinds het begin dezer eeuw kent. Het aantal cretins vermindert in de bergstreken; deze vermindering weegt weder ruimschoots op tegen de vermeerdering van het aantal idioten en stompzinnigen tengevolge van den alcohol. De vermeerdering van laatstgenoemden heeft vooral in de departementen van het Noorden en Noordwesten van Frankrijk sterke proporties aangenomen. Het feit wordt wel zoozeer niet door het publiek opgemerkt, doch de geneesheer constateert het niettemin. De kinderstuipen zijn op verbazende wijze toegenomen in sommige departementen van Frankrijk, Bretagne, Normandië. Van de lijders aan vallende ziekten hebben 20 tot 25 pet. hun kwaal aan de, aan den sterken drank verslaafde ouders te danken.

Kinderen van dronkaards sterven vaak op jeugdigen leeftijd en de onvruchtbaarheid is een gewoon gevolg van het overmatig gebruik van spiritualiën. Ook is nog opgemerkt, dat de aan den drank verslaafde geslachten, soms uit zich zeiven bij den derden of vierden graad verdwijnen. Ben dronk-