is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

291

brokers wegens gebrek aan eendracht onder de planters zeiven.

De Javanenémigratie tegengewerkt door het Nederlandsch Indische Gouvernement uit een misplaatst gevoel van ziekelijke philantropie.

Waar moet het heen?

Weet de Nederlandsch Indische Regeering niet hoe men op Britsch Noord-Borneo doet?

Neen, zij is ziende blind; beginselen moeten zegevieren: de Javanenliefde, in de praktijk: apenliefde, behoort nu wederom onder de Regeeringsbeginselen.

„ Vivent les principes, périssent les colonies." — Men verhaalt dat de resident niet verwacht had dat de Gouverneur Generaal dadelijk zulk een gebiedende circulaire zoude hebben rondgezonden. Indien dit het geval is dan is de resident ook de aangewezen persoon om den Gouverneur Generaal opmerkzaam te maken dat het gevolg der circulaire zal zijn : een stoppen der emigratie van Javanen naar Sumatra's Oostkust en is ook Z.H.Ed.G. de persoon om intrekking der circulaire te verzoeken.

Het nieuwste op wetenschappelijk gebied is eene Reis dwars door No o r d-S u m a t ra:

Baron Brenner, een Oostenrijker, vergezeld door den heer von Mechel, assistent op een tabaksonderneming in Deli en volkomen bekend met de Bataksche taal, hebben hun reis van Deli naar Siboga, de eerste reis van Oost naar West door Noord-Sumatra, met succes volbracht. De heer Brenner is naar Europa vertrokken om aldaar de bouwstoffen, die hij op de reis verzameld heeft, tot een interessant reisverhaal om te werken. We kunnen dus spoedig meerdere bijzonderheden omtrent die reis vernemen. Op het schiereiland in het Tobameer zijn de reizigers eenigen tijd door de Batta's gevangen gehouden, en betreurden de reizigers het ten zeerste dat op het Tobameer geen gewapende sloep of kanonneerboot van het Ned. Ind. Gouvernement gestationeerd was, vooral ook