is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T I F L I S 1).

De doolhof, dien de hoofdstad der Transkaukasche provincie van Eusland, het oude Tiflis vormt met hare nauwe, kromme stegen, haar in ongeplaveide straten doorloopende pleinen, haar riolen en mesthoopen, tusschen welke de armzalige Aziatische woonhuizen opeengehoopt liggen, staat op het punt met al zijne geheimen, zijn details en zijne bevolking even goed bekend te worden als het moderne kwartier, waar de Europeanen wonen, want op dit oogenblik wordt een nieuwe statistieke opneming voorbereid. In den chaos, dien zoovele nationaliteiten vormen, zal het dag worden. Dit nieuwe werk zal de verhouding aan het licht brengen tusschen de verschillende, deels Europeesche, deels Aziatische elementen, die hier dooreengemengd leven.

Wanneer men het kwartier betreedt, waar zonder orde of regelmaat in bijna ontoegankelijke, verborgen hoeken en gaten begraven, een groot aantal menschelijke wezens leeft, springt het in 't oog, hoeveel zwarigheden vooraf moeten worden overwonnen, eer men een leiddraad krijgt om ze allen te leeren kennen. Een wandeling door dit kwartier is eigenlijk het meest interessante en karakteristieke, dat Tiflis oplevert.

1) Naar een opstel van Mevr. Carla Serena in de „"Rundschau für Geographie und Statistik."