is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze Oost.

DOOE

W. H. SETTTT VAN BASEL.

„You look and see."

III.

Het is van algemeene bekendheid, dat de particulier in Indie geen persona grata is, en de landheer wekt bij uitnemendheid de tegeningenomenheid van de Indische ambtenaren op. Die echter, welke hun ondernemingen den bestuurderen als uitspanningsplaats of herstellingsoord ter beschikking stellen, kunnen, zoolang er van genoten wordt, genade vinden in de oogen dier heeren, deelen in de algemeene beleefdheidsbetuigingen, ja soms het zeer twijfelachtig genot smaken om op het heetst van den dag bij hun gewezen gasten ter rijsttafelen genoodigd te worden.

De tokohouders deelen minder in den algemeenen afkeer. Zoolang zij toch hun waren den landsdienaren ter beschikking houden, hun een langdurig crediet verleenen, kunnen zij zelfs nuttige leden van de Indische maatschappij worden, en hen te dulden is dan een verdienstelijk werk. Maar zij onthouden zich dan ook van alles wat niet direct hun zaak aangaat,